Tant kan fortfarande

Calinka får fortfarande gå dressyr lite lätt ibland för att hålla igång kroppen och stretcha. För en gångs skull blev det några bilder. Men, oj så jobbigt det är säger tant – det tar ju emot överallt i kroppen. Och matte behöver visst tänka på sina skänklar och händer en del.

Calinka does some dressage now and then to keep her body in shape and stretch a bit. For once I got some pictures form the event. But Calinka thinks it is so much work – all muscles protests according to her.

Keliga Whizzy

Promenad med rull

Ni vet ibland hittar man bara den där perfekta platsen. Är man hund som Mika brukar det handlaom att kissa, men Whizzy hon hittade en perfekt plats att rulla på mitt under promenaden. I flera minuter.  Sedan fortsatte vi allihop – Whizzy, Mika, Leo i barnvagnen och så jag…

You know, sometimes you find that perfect spot. For Mika the dog, is it often peeing involved, but Whizzy she found a perfect spot to roll. She just lay down during the walk – for several minutes. Then we all continued – Whizzy, Mika, Leo in the stroller and I.

 

 

Hästfärg – Percy och Iris

I år köpte jag en julklapp till mig själv, något jag tänkt på länge: ett gentest av extension status på Percy och Iris.

Percy är EE och Iris Ee.

Det innebär att Percy aldrig kan få föl som har fux som grundfärg, oavsett vilken hingst hon korsas med. För att bli fux (eller isabell, rödblack eller någon av alla andra färger med fux som grundfärg) så måste hästen ha ee i genotyp på extension locuset. Hästar med EE eller Ee ( de andra två möjliga varianterna) är svartbaserade. Och eftersom Percy aldrig kan ge ett litet e till sina avkommor kan de inte bli fux.

Iris däremot har Ee och skulle därför kunna få fuxavkomma om hingsten också är Ee ( som Pepper, det är från honom hon fått sitt e) eller ee.

Genom detta test blev jag även ännu säkrare på att Pepper nedärver sitt konstantskimmelanlag tillsammans med sitt anlag för fux. Det är nämligen så att anlaget för konstantskimmel (Rn) och för svart/röd är så nära varandra att de nästan alltid nedärvs från samma kromosom i paret hos föräldern och inte en från varje. Generna är kopplade.

Pepper fick en fuxfärgad son med ett fuxsto i somras och fölet är även konstantskimmel.  Genom att kolla på stamtavlor har jag fått känslan av att Peppers konstantskimmelanlag borde hänga ihop med hans fuxanlag och genom Iris test blev det ännu tydligare. Hon måste ha fått sitt e från honom och är konstantskimmel. Det vill säga att om Pepper ger sitt e till avkomman får den nästan säkert konstantskimmel med, får den hans E blir den troligen inte konstantskimmel.

 

Horse colors – Percy and Iris

I got myself a Christmas present, something that I have been thinking about for a long time: gene testing extension status of Iris and Percy.

Percy is EE and Iris is Ee.

That means that Percy can never have a red based foal, independent of which stallion she is breed to. To be chestnut (or palomino, red dun or andy other red based color) the horse needs to be ee at the extension loci. Horses with EE or Ee (the other two possibilities ) are black based.  And as Percy never can give her offspring an e, her offspring can never be red based.

Iris on the other hand is Ee and could therefore have red based foals if the sire is Ee (as Pepper who gave Iris her e) or ee.

This test also made it much more likely that Pepper inherits his roan gene together with his red gene. Those two gene are located so close together on the chromosome that they in most cases are inherited together. The genes are linked.

Pepper got a chestnut foal with a chestnut mare last Summer and the foal is also roan. By looking at pedigrees have I got a feeling that Peppers roan travels with his red gene and by testing Iris that got even more probable. She has both an e that she got from him and is roan. That means that if Pepper gives his e to his offspring it most likely also gets the roan color, and if Pepper gives his E the offspring don’t get roan.

Whizzys tredje ridtur

Idag satt jag upp för tredje gången på Whizzy. Åter barbacka och i grimma. Den här gången åkte jag inte bara häst utan började styra henne och be henne gå i den riktning jag önskade. Vi gick nog max 100 meter och jag satt nog inte mer än fem minuter på henne. Hon är så duktig och stabil.  Vi gick iväg bortåt och kollade vad de arbetade med på andra sidan huset ( vindskivorna sattes upp). Sedan tog jag en bild från hästryggen. Så duktig tjej!!! Att kunna starta en unghäst på detta sätt är en av de bästa egenskaperna hos den här rasen enligt mig.

Today I got onto Whizzy’s back for the third time.

Once again bareback and in a halter. This time I asked her to move according to my wishes – not only to accept me on her back. I think we did about 100 meters and five minutes. She is so good and level headed! We looked at what they did on the other side of our new house. Then I took a photo from her back. Such a good girl!!! To be able to do like this is one of the things I like the most about this breed.