Vinterbus med de små

I helgen fick jag de små att busa runt några varv i hagen – de var inte nödbedda. För att inte tala om Percy och Iris – de ledde det hela så att de små kunde lära sig hur man ska göra. Kameran och jag var däremot inte sams så få bilder och detta är ändå de bästa…

Athos, Porthos, Mona, Iris & Percy
Högdräktig, men det verkar inte bekomma Percy

Avelssäsong 2020

Pepper showing of for a visiting mare.

OJ, vilken säsong! Den började redan första april och tog slut i mitten av september! Nu för första gången med två hingstar och fler ston kom det.

Totalt har det nu varit 14 ston betäckta, 7 av Footy och 7 av Pepper och 12 av dessa är dräktiga! Av de två icke dräktiga kom den ena inte i en ordentlig brunst och någon betäckning kunde aldrig ses medan det andra stoet hade svårt att komma igång, sprutades men ändå inte blev dräktigt. Tyvärr är det nästan alltid något eller några ston som inte tar sig. Svårt att säga varför, naturen är naturen, men relativt ofta har jag tyckt att det antingen varit ston som inte riktigt brunst eller varit äldre. Vilket verkar väldigt rimligt som anledning.

Iris and daughter Mona

Eftersom det inte finns så många rocky ston i Sverige är det många olika korsningsföl på väg. Flera av dem är jag lite extra nyfiken på då jag inte sett liknande korsningar innan. Dessutom kommer det att bli kul att se vad Footy ger med mina ston. Jag vet ju vad de ger med Pepper, men vad är stona och vad är hingsten? Kanske blir lite lättare att förstå när det nu blir en annan hingst på alla av mina ston förutom Bunny.

Honey, Whizzy, Percy och Iris är alla betäckta med Footy och Bunny med Pepper. Så, nästa år kan det bli rekord på antalet föl här om allt går väl! Antalet ston som betäcks kommer bli färre från min sida, ett par av mina ston kommer få ett välförtjänt upphåll från avel nästa år.

Tired Porthos

Breeding season 2020

Wow, what a season!It started April 1 and ended in the middle of September. First time with two stallions and more mares than before.

Footy and mares

In total 14 mares were bred, 7 by Footy and 7 by Pepper. 12 of those are pregnant! One of the two that didn’t get pregnante never got a good heat and did never seem ready for breeding. The other mare that didn’t get pregnanat also was hard to get in a good heat, even if she got hormones after about four weeks without a heat to get here there. Sadly it is often some owner that get disapinted as there mare don’ get pregnant. Its hard to tell why, just nautre I guess, but I think there have been a trend towards older mares and mares that don’t get good heats. And that sounds very possible as reasons.

As there aren’t very many Rocky mares in Sweden there is many rocky – crosses in the making. I am more curious in some of them as I never have seen some of the combos before. It is also very exciting to get a better picture of what Footy gives with my mares. I know about Peppers babies, but what is more his contribution and what is the mares? Maybe I get a better clue to that next year.

Two kids curious about each other.

Four foals were born here this year – from May 1 to August 20. Honey, Whizzy, Percy and Iris are all covered with Footy for next year. So, next year can it be a new records of the foals born here. But my breedings next year is going to be less, a couple of my mares is scheduled for a year rest from breeding.

30 rockies!

Izalia Des Bois Tailles & KB Julie´s Lightning

Om jag räknat rätt har vi nu 30 Rockies i Sverige och det är tre nytillskott senaste veckan som är anledningen! 

Först födde Iris sin första dotter, Ullekalvs Anemone, tidigt på min mans födelsedag 20 augusti. Mona är Lightfoot in the Winds första avkomma i Sverige, men hon är gulbrun och väldigt lik sin mamma i samma ålder. 

Ytterligare två Rockies anlände igår kväll till Sandra från två olika stall i Tyskland. Två tvårsston: musblackskimmeln Izalia Des Bois Tailles och fuxen KB Julie’s Lightning. 

Så kul att rasen växer, i år med minst fem föl och tre importer. 

Mona

If i have counted correctly is it now 30 Rockies in Sweden and it is three new arrivals the last week that is the reason! 

First did Iris birth to her first daughter, Ullekalvs Anemone ( Mona), early on my husbands birthday august 20. Mona is Lightfoot in the Winds first offspring in Sweden, buckskin and looks very much like her mother Iris.

Two more Rockies arrived to Sandra  yesterday from two different stables in Germany. Two two year old fillies: the grullo roan  Izalia Des Bois Taillies and the chestnut KB Julie’s Lightning

So nice that the breed is growing! This year with five foals and at least three imports. 

Mona

Mona

Mona
Mona

Besök

Det bästa med att ha hingstar för betäckning är att man får träffa olika
hästraser och människor man inte fått träffa annars. Hittills har jag haft så
många trevliga kunder genom åren och det känns jättebra!

Eftersom de flesta föl som produceras från besökande ston blir korsningar
och rockyn är så ovanlig brukar jag fråga stoägarna vad de tänker sig få ut
från en eventuell avkomma. Svaren har varit många, och det finns inget rätt
eller fel, men jag tycker det är skönt att stämma av så att det verkar som om
stoägaren har en rimlig uppfattning om vad mina hingstar skulle kunna bidra med
till avkomma.  I några fall har vi också kommit fram till att det kanske
inte är rätt val – även om det ofta inte berott på att stoägaren har haft fel
förväntningar, utan mer p.g.a. stoets ålder, storlek, reslängd eller att hon
kanske skulle göra sig bättre i rasren avel. Än har jag inte helt sagt nej till
någon, men i något fall sökte både jag och stoägaren information för att
försöka veta så mycket som möjligt om eventuella risker i det specifika fallet.
Eller så har vi hittat en kompromiss på lång resa så att sto varit kvar
tills  efter 45 dygns dräktighet för att minimera risken för kastning
under hemresa. Har man en bra kommunikation brukar man kunna lösa mycket.

Det kommer säkert komma någon gång när jag och stoägaren inte kommer
överense, men då är det skönt att så många har varit så bra att ha att göra
med! Det är också lite tur att så många är trevliga och intressanta människor
då vi ofta brukar få en stund att prata när stoet anländer och bli en hel del
meddelanden till ägarna när stoet är på plats och även lite efteråt för att
följa upp hur det går.

Det sämsta; tja, ibland är det lite svårt att få ihop med familjens
önskemål om att bada, läsa godnattsaga eller äta. Det brukar ge sig, men ibland
blir det lite rörigt och ge min man extra arbete. Därför försöker jag att inte
ta emot besök när det är mattider hos oss. Och, dessutom är det tråkigt när
ägare verkligen försöker och så fungerar det bara inte, av någon anledning
brunstar inte stoet eller tar sig inte. Eller än värre – vägrar att bli
betäckt. Ännu värre blir det förstås när man försökt flera brunster, ägaren
kanske åkt långt och förhoppningen är att få fram en ersättare till stoet. Det
är inte lätt att veta varför det inte går som önskat och för det mesta går det
ju faktiskt bra – även om naturen ibland kan behöva lite hjälp.

The best thing about having stallions for breeding is that I get to meet
different horsebreeds and humans I wouldn’t have meet otherwise. I have had so
many nice people over the years and that feels great!

As most of the foals produced from visting mares are going to be
crossbreeds and the rocky is so unusual here I ask the mare owners what they
hope to get from the offspring. The answers have been plenty and there is no
right or wrong, but it feels good to check that it seems as the mare owners
have a realistic view on what they my stallions can contribute with. And in
some cases have we got to the point that it might not be the right choice.
Mostly it hasn’t been because the owner want something that isnt realistic, but
because the mare is old, there is a long way to travell, the mares size or that
she would benefit more to breed pure to her breed. And in at least one case
both me and the mare owner tried to find as much infomration as possible to see
if it could be ok. Sometimes have we dealt with it in other ways, mares that
have a long way to travel have stayed until they are 45 days pregnante and the
most dangerous period is over. With a good communication can a lot be solved.

But, most likely is there goping to be a time when the mare owner and I
disagree, so I feel happy that so many have been so good to be around! As there
usually takes some time when the mare arrives and that there are many messages
while the mare is here is it a bonus that most people are so nice to chat with.

The worst then? Well, sometimes it’s hard to get the familys wishes about bath, reading a bed time story or have dinner to work well with visting clients. Somehow, it works out, but can at times be a bit messy and put extra work on my husband. It is also a bit of a disapointment when mares don’t take – especially when the owner really have tried, have travelled a long distance and are looking for that horse to replace the mare with in the future. By some reason the mare just dont get a good heat or take – or even worse – don’t allow breeding. It’s not always easy to know why it doesn’t work, but luckily it works out most of the time, even if nature needs some help now and then.

My own son cuddles with Whizzy.