Vad händer på Ullekalvs fölfront?

MVR’s Bunny är betäckt med Black Pepper och konstaterat dräktig för ett föl i månadsskiftet april/maj 2020.

Honey Come Quickly är betäckt med Black Pepper och konstaterat dräktig för ett föl i månadsskiftet maj/juni 2020.

FHR Belles Wild Flower är betäckt med Black Pepper och konstaterat dräktig för ett juni föl.