Vad händer på Ullekalvs fölfront?

MVR’s Bunny har fått ett  silversvart hingstföl 1/5 2020 med Black Pepper. Hon kommer betäckas om med Black Pepper för ett 2021 föl.

Honey Come Quickly är betäckt med Black Pepper och konstaterat dräktig för ett föl i månadsskiftet maj/juni 2020.

FHR Belles Wild Flower är betäckt med Black Pepper och konstaterat dräktig för ett juni föl.

Iris FOrtunata är betäckt med Lightfoot In The Wind och konstaterat dräktig för ett augusti föl.