Mika 5 år!

För 5 år sedan föddes min första, och hittils ända valpkull. Först ut var Mika och sedan kom ytterligare 4 syskon. Grattis Mika och alla syskon: Tennis, Wip, Sol och Nikita.

Själv förstår jag inte att Mika är 5 , den där kvällen var så inte länge sedan. Men så börjar tänka på kvällen då de föddes och hur annorlunda allt var då. Kristian var på basketmatch någonstans i Sverige (så mycket han spelade basket då) och vi bodde inne i stan. För att få igång Niki (Mikas mamma) när jag insåg vad som var på gång sprang vi flera gånger upp och nerför trappan till mormor. Mormor ja, hon levde då och med lite hjälp lyckades hon kunna sitta bredvid valplådan och se på de små. Även katterna vi hade då undrade vad det var för konstiga kryp som anlänt.

5 years ago my first, and so far only, puppy litter was born. Mika was the first and then came 4 more brothers and sisters. Congratulations Mika and her brothers and sisters: Tennis, Wip, Sol and Nikita.

Me myself can’t understand that Mika is already 5 years, that night was not a very long time ago. But then I started thinking about that night and how different everything was. Kristian was at a basketball game somewhere in Sweden (he played a lot basket ball back then) and we lived in the city. To get Niki started (Mika’s mother) when I understood what was going on, we ran up and down grandma’s stairs. Grandma, she was still alive and with some help she could come down to our apartment and sit buy the puppies and watch them. Even the cats we had then got curious and had to examine the new things that had arrived.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.