Tömkörning Pepper och Percy

Äntligen blev det då möjlighet att tömköra Percy för första gången. Förutsättningar: blöt häst, mörkt och is här och var. Först fick Percy stå vid uppsittningspallen medan jag hängde lite på henne och “svingade benet” över ryggen (utan att sitta upp). Hon stod hellugnt kvar, även när jag touchade ryggen med foten. Hon verkade tycka att för mig var nog detta ett helt normalt beteende. Troligen hade jag kunnat sitta upp och hon hade inte gjort ett dugg.

Tömkörning däremot… Tömmarna var otäcka! Särskilt när de bytte sida. Då försökte hon klättra upp i knäet på den som ledde henne. Inte helt perfekt. Nåja, efter ett längre jobb än vad jag hade planerat hade hon lugnat sig en del – men det kommer att ta ett tag innan hon accepterar tömmarna tror jag så att vi kan gå vidare och träna på det som det handlar om – att styra. Å andra sidan fanns det tillfällen när hon slappande av, tuggade fint på bettet och började kröka på nacken. Just nu funderar jag på bästa sätet att träna henne på tömmarna, kan det vara att de stör hennes synfält bakåt? Det vore bra att träna på vad det nu är som upprör henne så att hon blir säkrare.

Pepper vill inte helt erkänna det, men han tyckte om att bli borstad, riktigt njöt av att bli pysslad med. Det var isgata nästan överallt, men jag hittade ett halvbra ställe att tömköra honom. Mest vart det någon form av longering då det blev mest volter. Energin var det inget fel på, han sprang ett tag i början och jag lät honom göra det. han har sådan koll på halkan att han stannar så fort underlaget inte är ok. inte drog han särskilt i tömmarna heller, så huvudmålet med detta passet blev att rasta honom lite. Dessutom har han tidigare tvekat att gå framåt på volt så det blev en träning i det. Mariah som tittade på sa att han gick i alla kända (och okända) gångarter, även det en ändring. Min egen reflektion var att han kändes smidigare än tidigare och att han vissa stunder sökte sig ärligare mot bettet.

Nu hoppas jag bara att jag ska kunna fortsätta på detta sätt och jobba alla hästarna ordentligt!
Finally I got to long rein Percy for the first time. Conditions: wet horse, dark and icy. First Percy had to stand close to the mounting block while I put some weight on her and swung my leg over her back (without getting on her back). She just stood there, even when I touched the back with my shoe. She seemed to think that this was totally normal behavior from me. I probably could have gotten on board and she wouldn’t have bothered.

Long reining was another cup of tea… The reins was scary! Especially while switching sides. Then she tried to get in the lap of the person leading her. Not really what we wanted – even if she is sweet, she weights too much. After working for a longer period of time than estimated she started to accept the reins – but it is still a long way to go. It is going to be more training focusing on accepting the reins before we can focus on “training to turn and stop”. But, once in a while she relaxed a bit, chewing on the bit and bending the neck. I have started to think about good ways of training her for the reins without long reining, it might be the reins turning up in the blind spot of her visual field that is the problem. What ever it is, it might be worth finding out and training that things.

Pepper doesn’t really want to admit it, but he loved to be taken into the stable and brushed. As it was icy in so many placed I had trouble finding somewhere to long rein him. It turned out to be mostly circles like some kind of lounging. He had a lot of energy, he ran as much as the area supported, as soon as it got icy he walked slowly. The main goal therefore turned out to be to let him run a bit, get rid of some energy. Previously he have found it strange to speed up so it was really good for that as well. Mariah, that watched said that he did all known (and unknown) gaits, even that a difference from earlier. I was just happy that he was moving forward, and I he felt more flexible, and sometimes more onto the bit, working in a more “true” frame than previously.

I just hope that I can continue like this and work all horses!
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.