Insekter och hästjobb

Maken har fixat med detaljer kring lösdriften och jag har försökt hjälpa till, jobba hästar och sysselsätta barn… Summa summarium lyckades jag med de projekt jag tänkt göra (kanske har lärt mig vad som är möjligt snarast) och fick till och med mer ordning i sadelkammaren än jag trott. Nu behöver jag bara skaffa flera lådor åt alla såsaker som är över allt samt någon form av hylla för alla täcken som inte används. 
Dessutom tömkörde jag Calinka som såg fin ut och lät sonen rida på henne. han satt riktigt stadigt när han kunde hålla i ringarna på tömkörningsutrustningen! Pepper behövde jobba, men var inget sugen på att leka i hagen, men stod största tiden som ett ljus när jag och sonen flätade om manen. (Eftersom det är så mycket blodsugande insekter kliar det lite på alla hästar och Pepper trasslar då till sin man så den har fått vara flätad). Dessutom fick även Pepper ställa upp som rutchkana. Inga problem!
Med tanke på alla (o)djur som finns i krokarn beställde jag två nya flugtäcken nyss; ett Rambo protector och ett Amigo  mio fly rug . Protector har jag redan ett, men det är väldigt slitet, får se om amigo’t har tillräckligt i kvalitén. De två täcken stona har nu är i alla fall för dålig passform på för att ha längre perioder i sträck och köptes just för att ha i reserv. Misstänker att jag kommer behöva flera täcken, men jag tänkte avvakta lite (och utvärderar Amigo’t). Om det blir riktigt eländigt med djur kommer det bli svårt att ens motionera hästarna så det fick, efter lite eftertanke även bli ett amigo ridtäcke. Jag hoppas det inte behöver användas, men vi får se.
Jag skullle helst klara mig utan dessa täcken, men när hästarna börjar få stora svullnader pga bett, inte kan stå stilla eller börjar klia sig tycker jag det är dags. Ännu är det mest mygg, så alla har mest varit lite extra klisugna. Med tanke på att det är en gammal, mycket grund sjön och mycket vass som gränsar till hagarna tror jag det snart kan komma riktigt otäcka blodsugare.
My husband worked at details around the stable and I tried to help, work horses and find things to do for our son… I managed to finish the things I had planned (maybe I have learned what is possible) and got the tack room more cleaned up than I thought was possible. Now I just need some small boxes for all those small things and some shelves to store rugs that isn’t used at the moment.
I also managed to long rein Calinka that looked good. My son rode Calinka a short bit and sat very well as he had the rings at the long rein equipment to hold on to.  Pepper needed work, but didn’t want to play in the field, but stood without a movement most of the time when we detangled and re-braided his mane. (As all horses get so many mosquito bites they scratches them selves a bit and I therefore needed to braid the mane again). Pepper also had to act as a slide for Isac. No problems!
Because of all blood eating insects around I just ordered two more fly rugs; one Rambo Protector and one Amigo Mio Fly Rug. I already have one Protector, but that is in a bad shape; I wonder if the Amigo is durable enough? The rugs the mares are wearing doesn’t fit well enough for extensive wear, and was bought “just in case”. I guess that I might need more rugs, but I wait a little longer (and evaluate the Amigo). If it is getting really bad it is going to be hard to work the horses so I bought a fly rug for riding as well after some thinking. I hope I won’t need it.
I would prefer if I didn’t need any of this fly equipment, but when the horses starts to get big swelling from bites, don’t stay calm or starts scratching themselves I find it better to use them. So far it is mostly mosquitoes, so they have just scratched them selves a bit. As the pastures is just besides an old , very sallow sea that mostly is full of plants I have a feeling that it might be much, much worse.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.