Pepper och Calinka ridna samtidigt

Maria och jag passade på att rida Pepper och Calinka på ridbanan samtidigt. Pepper var stundtals lite spänd, men det berodde mer på mörkret, på en lös hund (Mika) som skymtade i periferin ibland och att jag hade råkat få fel längd på stiglädrena och inte orkade byta men var irriterad ändå. I det stora hela skötte han sig utmärkt och åt Calinka ägnade han knappt en blick. Trots att hon i stallet flörtade vilt och återigen brunstar. Härligt! Calinka däremot jobbade på att slippa jobba – Maria har gått på det tricket förr. Till slut fick Maria igenom sin vilja, men tant poängterade att det inte var uppskattat.
Bunny, Percy och Mika fick sedan komma ut på en kortare promenad för mer invänjning på pannlampan. Inte för att de verkar reagera, men ändå. Vackert månsken var det också.
Maria and I found time to ride both Pepper and Calinka in the arena at the same time. Pepper was now and then a bit tense, but that was more the darkness, a dog (Mika) that turned up now and then and that I had to short stirrup leathers but didn’t put time into change that but still was frustrated about it. All over he behaved well and didn’t give  Calinka a glance. Even that she was flirting and in heat in the stable. Nice! Calinka on the other hand tried to avoid work – Maria have fallen for that trick earlier. In the end Maria got her way, but the lady wasn’t very happy about it.

Bunny, Percy and Mika got on a shorter walk afterwards to get more used with my lamp. Not that they seemed bothered, but anyway. And it was a beautiful moonlight
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.