Silverfärgen hos Rockies


Bunny’s mane

Bunny’s mane

Jag tycker att det är kul med hästfärger och har “upptäckt” en sak med silverfärgen som jag inte tror att man är så medveten om i Sverige. För många är silverfärgen den mörka kroppen, svart eller brun, med ljus man och svans. Inget konstigt med det – mer eller mindre den enda rasen i Sverige som har färgen har i många år varit Islandshästen. Och där verkar det som om hästarna ser ut så – hela livet.

Men det stämmer inte för alla andra raser och inte för alla Rockies. Silver är den vanligaste färgen hos Rockyn, och de flesta är silversvarta.  Men inom rasen kallas den “chocolate” – choklad. Namnet må skapa lite förvirring om man inte är så insatt, men det är samma färganlag.
På många individer mörknar den ljusa manen efter några år så att man med islandshästen som referens inte skulle se att de bär på silveranlag. Ett exempel är min Bunny. På håll ser hon ännu typisk ut, men kommer man närmare ser man att det kommer att ändras. Titta bara på färgen mot mankammen till på både ovan och undersida. Hennes tagel kommer att mörkna rejält de kommande åren.
Bunny at two years old – I would say her mane was lighter then.
Fiona, five years, bay chocolate/silverbay  not many light tones in the mane.

Feagan – silver and creme, even if he is only three years the mane isn’t very light.
I USA fick jag höra att de föl som föddes med vita ögonfransar kom att behålla det bleka taglet längst, medan om de hade både vita och mörkare hår i ögonfransarna så mörknade de tidigare. Sanningen i det har jag själv inte hunnit upptäcka. Det jag kan konstatera är att Bunny idag inte har några ljusa ögonfransar.
I vissa raser är hästarna tydligt svartare och blir inte lika “chokladbruna” som de flesta Rockisar blir, men även hur mörk eller ljus en häst blir i pälsen varierar. Och då har vi ändå inte börjat prata om alla kombinationer med silvergen och andra färganlag. Då kan riktigt oväntade saker hända. Bara ett exempel: Percy ser man ännu mindre av det ljusa taglet på  – på henne är benen en indikator – de är bronz eller chokladfärgade och vid fällning får en stor del av henne samma färg. Dessutom är hennes hud kring mule, ögon, juver och under svansen grått – en effekt som kommer av kombinationen av gulgen och silvergen. Få andra färger ger denna blekning av huden och inte på detta sätt.

Min enda fråga är varför – hur kommer det sig att silverfärgen blir så olika på olika raser och individer?

Rockies and the silver color
I think it is interesting with horse color and have “discovered” one thing about the silver color that it seems as not is common knowledge in Sweden. To most the silver color is the dark body, bay or black and the light mane and tail. Nothing strange with that and nearly the only breed in Sweden with this color is the Icelandic horse. And within that breed it seems as the horses stays that way all their life.
Creme and silver gene effect on the skin.
That is not always the truth with other breeds and not for all Rockies. Silver is the most common color among Rockies, and most are silver black, called “chocolate within the breed. The name might create some confusion every now and then with people that are not too much into horse colors, but it is the same genetic color.
In many individuals the light mane and tail darkens after some years and with the Icelandic horse as a reference you could not believe that those horses carry silver. One example is my Bunny. At distance she still look like the textbook, but getting closer tells you that she is changing. Look at the color at the base of the mane – it is considerable darker. Over the years her mane and tail is going to become darker and darker.
In US I were told that foals born with with eyelashes would keep the light mane and tail longer, but if they had eyelashes that were a mix of white and colored hair they would darken quicker. Still I haven’t been able to see how that holds up. I can only conclude that neither Percy nor Bunny have light eyelashes today.
Percy as a yearling – a much lighter mane.
Some breeds also seems to be darker in the coat than others and not as chocolate colored as most Rockies. But even among the Rockies there are a lot of differences. And we still haven’t started to talk about silver in combination with other color genes. Then really strange things can happen… Just as an example: Percy shows less light mane and tail than Bunny. But with her her legs is an indicator – they are chocolate or bronze colored. When she sheds she get an unusually chocolate color on most of her body and her skin is grey – not black. The skin color is a indicator of silver and creme in combination.
Percy three years old and shedding – a chocolate coat but a darker mane.
My only questions is why? Why is the silver color changing this much between different breeds and individuals?

Percy four years old – and even darker.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.