Med Cloud finns MÅNGA möjliga färgkombinationer hos fölet och jag får ofta frågan vilken färg det kan bli på fölet med mina hingstar. Här försöker jag förklara varför och vilka möjligheter som HAN kan ge, stoet påverkar ju även hon.

Först av allt, oavsett sto så kan Cloud inte ge ”rödbaserad” avkomma. Vad är då röd? Jo, det är alla färger som utgår från fux på ett eller annat sätt, så förutom fux exempelvis rödblack och isabell. Att Cloud kan styra detta beror på att för att för dessa färger behövs en specifikt variant av en gen. Men, man måste få den från både mamma och pappa och Cloud saknar den varianten.

Se bildexempel på de olika färgerna “en och en” och inte alla tillsammans som hos Cloud.

Silversvart

Silversvart

Cloud har anlag för silverfärgen. Det är därför 50% chans att fölet får en silvergen. Silversvart är den färg som de flesta tänker på när de tänker på Rocky Mountain hästen. Ett nyfött föl med silvergen ser inte ut som en vuxen individ, men kommer att mörkna innan de är året gamla. Eftersom Cloud bär på en silvergen bör han inte korsas med ston som har silver (oavsett ras) eftersom det då är 25% chans att fölet drabbas av MCOA om mamman har en silvergen och 50% om hon har två silvergener. Hur påverkad avkomman blir går inte att veta i förväg, många påstår att deras häst fungerar helt probelmfritt medan andra avlivat unghästar för att de är så påverkade av MCOA. Detta gäller alla raser som har silver eftersom färgen och ögonproblemen hos homozygota individer verkar bero på samma gen.

Musblack

Han anlag för black färg, det är 50% chans för det med. De flesta tänker kanske på fjordingens ljusa färger och den typiska ålen på ryggen och det stämmer, men de flesta andra raser blir inte så ljusa som en fjording utan mer som i bildexemplet.

Svart champagne (classic champagne)

Sist men inte minst bär Cloud även på den ovanliga champagnegenen, som han, statistiskt, kommer ge till 50% av sina föl. Champagne är en lite udda färg där fölen föds mörkare med blåa eller gröna ögon och där pälsen ljusnar med tiden, ögonen mörknar och huden får små, mörkare prickar.

Om man har räknat lite kanske man undrar hur det kan bli 150%? Det beror på att de olika färggenerna sitter på olika platser och det därför är 50% i varje enskilt fall.

Därmed kan man få alla tre, två av dem, eller en. Eller ingen alls, även om det är troligare att man får minst en av dem än ingen. Både black och champagne syns  oavsett vilka andra färger hästen bär på – förutom om den är väldigt ljus (tex pga. avblekbar skimmel, skäck med mest vitt eller dubbelgul). Silvergenen däremot syns inte på en rödbaserad häst – men eftersom Clouds föl inte kan bli det kommer den alltid att syns – även om den på en sådan ljus individ som han själv ändå är svår att se.

Cloud kan inte ge brunt till sina föl, men det kan stoet bidra med så att det tex blir brunblack, silverbrun eller brun champagne. Samma sak med skäck av olika varianter, skimmel eller andra färgkombinationer. Har stoet den genetiska möjligheten så ka det också påverka vilka färgmöjligheter som finns.