Rocky Mountain-hästar ska vara minst 14 hands (142 cm) och max 16 hands (163 cm) i mankhöjd. Den lägst tillåtna höjden ändrades nyligen från 14,2 hands till 14 hands.

De ska ha en medelgrov benstomme, medelstora hovar och en vid och djup bröstkorg. Det ska finnas plats mellan frambenen och både fram- och bakben ska vara fria från grövre avvikelser i benställningen. Bogen ska helst ha en 45-gradig lutning. Huvudet ska vara medelstort och varken konkavt eller konvext, med modiga ögon och välformade öron. Halsen ska vara av medellängd, elegant välvd och vara väl ansatt.

En enhetlig grundfärg krävs. Vita tecken som sträcker sig ovanför framknä eller has tillåts inte. Stora huvudtecken är inte heller tillåtna.

Rasen ska ha en fyrtaktig töltliknande gångart med fyra distinkta hovslag även om hastigheten kan variera. Rörelserna ska vara effektiva och kräva minimal energi så att hästarna orkar långa sträckor. Bak- och frambens steglängd ska vara ungefär lika långa.

För att se till att dessa krav uppfylls krävs certifiering av alla djur innan betäckning och rasspecifika tävlingar – ston som hingstar som valacker. Inför certifieringen ska hästen fotograferas från flera olika håll så att exteriören kan bedömas, samt att de ska visas under sadel i sin speciella gångart. Under hösten 2018 infördes en ny regel som gör det möjligt att registrera avkommor efter föräldrar som inte var certifierade vid betäckningen men som blivit det senare.

Här kan du läsa rasstandarden och om hur registrering går till. Klicka på “click here to download rules of registry”.

RASFÖRENINGAR

Rocky Mountain Horse Association (RMHA)