Percy gentestad

Percy är registererad som silvergulbrun både i sitt svenska pass och i RMHA. Men, i och med att man och svans inte är kritvita har flera ifrågasatt hennes färg. Det bero troligen på att islandshästar (som nästan är den enda rasen i Sverige med färgen) oftast verkar behålla mycket mer av det vita i man och svans än många andra raser. Maria och jag har varit tämligen säkra på att det är rätt, men i julklapp gav Maria mig ett gentest på Percy. Igårkväll kom resultaten – hon har en silvergen.
För att testa för färg använde vi oss av US Davis i USA. Det innebar att tagel togs enligt specifika instruktioner från deras hemsida och sedan postades till USA. Det är mycket billigare än att göra analysen i Sverige och laboratoriet utför sådanahär analyser. Priserna ligger nu från 25 dollar (+ porto) per färggen, även om vissa tester är något dyrare.
Percy is registered as a silver buckskin both in her Swedish passport and in RMHA. But, some people in Sweden have questioned her color as her mane and tail isn’t bright white. That is probably as Icelandic horses (that is nearly the only breed with the color in Sweden) seems to maintain the white mane and tail much more often than many other breeds. Maria and I have been rather certain that she carry the silver gene, but for Christmas Maria gave me a gene test for Percy. Yesterday evening the results came back – she carries one copy of the silver gene.
To test fot the color we used US Davis in US. We had to take a hair sample according to instructions from the laboratory and then send them to US. It is much cheaper than to do the analysis in Sweden and the laboratory is used to the procedure. The prices range now from 25 dollars (+ stamps) for a single color gene up to about 40 dollar, depending on color.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.