Förkyld

Bunny in her stall

Den härliga förkylningen har helt nockat mig – trodde att den var på väg att försvinna, men nu vet jag inte riktigt… Jag skulle helst bara sova hela dagen.

Maria tyckte att Bunny inte riktigt var sig lik igår kväll. Så, hon fick stå själv i natt i uteboxen med tillhörande sjukhage. Senast gillade hon inte det, men hon verkade lugn när jag kom på morgonen och släppte ut henne till de andra. Juvret är ännu större än för ett par dagar sedan, men inget föl.

Däremot massor av vatten. Det regnade igår så en del snö smälte. Plötsligt finns det små sjöar och stora vattenpölar överallt. Jag såg ett par tranor längs med vägen hem – förra veckan såg jag dem flyga runt. Och nej, det är normalt sett en betesmark där de går utan vattendrag.

Maria sa att hästarna inte heller var som vanligt igår: Pepper frös så han skakade – han fick börja gå utan täcke för ett par dagar sedan men blev nerkyld i regnet. Calinka verkade irriterad i nacken vid longering – kanske har hon fått en låsning där.

Morning weather today – and yes, the cranes is in the photo, in the middle but to the left of the water. Didn’t really bring my good camera, but only the mobile phone…

My cold
This wonderful cold has totally got me – I thought I was getting fine, but I am not sure. I only want to sleep…
Maria didn’t think Bunny was as usual yesterday evening so she got to sleep alone in the stall with a small pasture outside. Last time she was there she didn’t like it, but she was calm when I arrived in the morning and let her out to the others. The udder is even bigger than two days ago, but no foal.
But we got a lot of water. It rained yesterday and that also made snow to melt. Suddenly there are small lakes and big puddles of water everywhere. I saw a couple of cranes on my way home this morning and last week I saw them fly around in the neighborhood. And no – there is not normally water where I took the picture – it is a pasture for cows.
Maria told me that the horses was not as usual yesterday: Pepper was freezing badly as he started to be without a rug a couple of days ago but must have been chilled by the rain. Calinka seemed to be irritated with something – probably in her neck. She might has aomething that needs an adjustmed there.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.