Hösilage & mockning

Eftersom läkarbesöket på förmiddagen gav mig en massa medicin och order om högläge på foten (antar att höjden man får när man sitter i sadeln inte räknas som det) var tankenen smabb tur till stallet. Men så hörde hösilageleverantören av sig och ville leverera. Dessutom kunde han mocka ur lösdriften och ta med gödseln! Kanon; förutom att lilla lösdriften då behövde mockas ur för för hand. Jag hade svårt att göra det… Maken gjorde det ( och fick ett rejält arbetspass), kanske var han inte helt imponerad? Själv försökt jag sitta still så mycket som möjligt och hade David i knäet mest hela tiden och såg efter att varken Isac eller Mika kom invägen för traktorn.

Utommockningen av lösdriften har dessutom lärt mig en sak – under sommarn använder mina hästar lösdriften så mycket att de trampar ner innehållet mycket mer. Det i kombination med att jag inte fyller på med mycket halm under sommaren gör att bädden blir mycket bättre som gödsel; förra året försvann nästan allt och därför mockade vi inte ut förrän i
år -det har inte behövts.

I en gödselhög som skapades när vi städade av gårdsplanen tidigare i våras såg jag två snokar slingra i väg när traktorn grymt lyfte iväg deras hem. Vi har alla olika idéer om hur vår bostad ska se ut….
Dessutom blev det avmaskning av alla hästarna.
Picture of the snake from wikipedia.

Hay and mocking out 

As the visit to the doctor earlier in the morning gave me a lot of medicine and an order to keep the foot in a high position (I guess they didn’t mean horseback?) we planed on a short trip to the stable. But by hay delivery man wanted to deliver and could clean out and bring the dung from the shelter. Perfect; except that the small shelter needed to be cleaned out by hand. I had a trouble to do that… My husband did that (and got a good work-out); maybe he wasn’t very impressed by that work? I tried to be as non moving as possible and held David in my lap most of the time and looked out so Isac or Mika didn’t get in the way of the tractor.
Cleaning out the shelter taught me one thing – during summer my horses uses the shelter a lot and therefore stomps down the bedding. That in combination with that I don’t fill it up with new bedding makes it much better for the farmer. Last year the horses nearly got all the bedding away – leaving only a thin layer so I never even bothered about mocking out then.
In a pile of dung that was created while we cleaned the feeding area in the Spring two snokar (non- poisonous snake, grass snake according to wikipedia) take of when the tractor took away their home. We all have different preferences when it comes to where to live…

All horses also got dewormed.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.