“Rytmhalsband”

This one has colors perfect for Percy.

Rythem bead bells är något som jag stött på några gånger, främst på utländska sidor för gångartshästar. De ska vara bra på många olika sätt: göra att man hörs när man kommer, vara vackra/smycke på hästen, lugna nervösa hästar… Ja listan verkar lång. Själv är jag mest intresserad av en annan egenskap; att de ska hjälpa (gångarts)hästar och ryttare att hitta rätt i gångarterna.

Som ofta blir det en “fixa själv” variant för mig. Så även denna gång. Det är egentligen bara ett halsband med bjällror.  Nu ska vi bara se om det fungerar som jag hoppas. Första testet är positivt, ingen av hästarna har reagerat på halsbandet negativt och Sandra hörde skillnad på trav och tölt.

Rythem bead bells

The pink one is a little tight at Pepper.

Rythem bead bells is something I have seen sometimes, mostly at gaited horse websites outside Sweden. They are, according to the site god in a lot of ways: they makes animals hear when you come, they are beautiful, they calm nervous horses… The list is long. I am most interested of that some tell that it makes it easier for the (gaited)horse and rider to find the gaits. 

As often I “do it myself”. It is basically a necklace with bells. Noe I only have to see if it works as I hope. The first test worked out well, none of the horses got afraid and Sandra could hear a difference.

Isac helped me to do this one – here he tries it at Calinka.
The pink one suits Bunny better than Pepper according to size.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.