Hektisk vecka

Så var det dags för avmaskning; prover inskickade till analys visade att det behövdes. Så nu har de fått maskmedel.

Hovslagaren har även varit förbi liksom kiropraktorn och veterinären. Calinka och Pepper hade båda låsningar. Förhoppningsvis kan det förklara varför Calinka gick omkull så abrupt med mig härom veckan och varför Pepper inte riktigt svarat på träningen som vi önskat.

Puh, veckan är inte ens slut än och det kommer mera… Men motion, nja det har det inte blivit så mycket av, bara Percy har jobbats ordentligt; både Frida och Maria har haft tid.

A full week

So it was time for de-worming. I sent in analyses that came back and showed that it was needed. So everyone got ther dose of de-wormer.

The farrier also passed by as well as the vet and chiropractor. Calinka and Pepper both got things that needed correction. Hopefully that explain why CAlinka fell to the groun dwith me last week and why Pepper hasn’t been answering as expected on the training.

Woo, the week isn’t over yet and there will be more…. But there hasn’t been that much work out for the horses – except Percy. Both Maria and Frida have had time.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.