Avelssäsong 2020

Pepper showing of for a visiting mare.

OJ, vilken säsong! Den började redan första april och tog slut i mitten av september! Nu för första gången med två hingstar och fler ston kom det.

Totalt har det nu varit 14 ston betäckta, 7 av Footy och 7 av Pepper och 12 av dessa är dräktiga! Av de två icke dräktiga kom den ena inte i en ordentlig brunst och någon betäckning kunde aldrig ses medan det andra stoet hade svårt att komma igång, sprutades men ändå inte blev dräktigt. Tyvärr är det nästan alltid något eller några ston som inte tar sig. Svårt att säga varför, naturen är naturen, men relativt ofta har jag tyckt att det antingen varit ston som inte riktigt brunst eller varit äldre. Vilket verkar väldigt rimligt som anledning.

Iris and daughter Mona

Eftersom det inte finns så många rocky ston i Sverige är det många olika korsningsföl på väg. Flera av dem är jag lite extra nyfiken på då jag inte sett liknande korsningar innan. Dessutom kommer det att bli kul att se vad Footy ger med mina ston. Jag vet ju vad de ger med Pepper, men vad är stona och vad är hingsten? Kanske blir lite lättare att förstå när det nu blir en annan hingst på alla av mina ston förutom Bunny.

Honey, Whizzy, Percy och Iris är alla betäckta med Footy och Bunny med Pepper. Så, nästa år kan det bli rekord på antalet föl här om allt går väl! Antalet ston som betäcks kommer bli färre från min sida, ett par av mina ston kommer få ett välförtjänt upphåll från avel nästa år.

Tired Porthos

Breeding season 2020

Wow, what a season!It started April 1 and ended in the middle of September. First time with two stallions and more mares than before.

Footy and mares

In total 14 mares were bred, 7 by Footy and 7 by Pepper. 12 of those are pregnant! One of the two that didn’t get pregnante never got a good heat and did never seem ready for breeding. The other mare that didn’t get pregnanat also was hard to get in a good heat, even if she got hormones after about four weeks without a heat to get here there. Sadly it is often some owner that get disapinted as there mare don’ get pregnant. Its hard to tell why, just nautre I guess, but I think there have been a trend towards older mares and mares that don’t get good heats. And that sounds very possible as reasons.

As there aren’t very many Rocky mares in Sweden there is many rocky – crosses in the making. I am more curious in some of them as I never have seen some of the combos before. It is also very exciting to get a better picture of what Footy gives with my mares. I know about Peppers babies, but what is more his contribution and what is the mares? Maybe I get a better clue to that next year.

Two kids curious about each other.

Four foals were born here this year – from May 1 to August 20. Honey, Whizzy, Percy and Iris are all covered with Footy for next year. So, next year can it be a new records of the foals born here. But my breedings next year is going to be less, a couple of my mares is scheduled for a year rest from breeding.

Vinterbilder

Det kom snö för ett dygn och turligt nog hann jag ut med kameran.

Duchesse, Yakira & Alba
Chili, Lakrits & Pepper

It came snow for a day and luckily I managed to bring the camera out.

Iris
Pepper
Honey
Lakrits, Chili & Rose
Lakrits, Chili & Rose
Chili& Lakrits
Duchesse
Duchesse, Alba & Yakira
Calinka
Iris
Footy
Iris
Footy
Footy, Iris & Calinka
Iris
Footy – jumping high!
Calinka
Footy

Pepper Vs Footy

De är båda rockyhingstar, men skillnaderna mellan dem är stora. Jag tycker det är jättebra för att kunna komplettera varandra, men här är en sammaställning av vad jag tycker är skillnader. Pepper har jag hunnit ha i flera år och Footy är ju i dagsläget betydligt äldre vilket gör att han kanske i vissa avseenden inte visar upp sig från sin allra bästa sida längre.

Exteriör

Footy

Pepper är i övre gränsen av rasens höjdintervall med sina dryga 159 cm, Footy är i de lägre nivåerna med omkring 148 cm.   Det återspeglas även i typen generellt. Pepper är större och grövre med kraftigare benstomme, Footy är mindre och smäckrare, mer ponnylik jämförelsevis. Båda har mycket tagel och vackra huvuden, men på lite olika sätt. Pepper har en grövre benstomme och en kortare rygg.

Tölt och övriga gångarter

Footy väljer ännu tydligare tölten även i hagen.

Pepper har vägvinnade skritt och trav och en bärig galopp som är väldigt härlig att sitta på.

Pepper
Pepper i hagen

Form

Footy hade alltid en perfekt form (för tölttävling) när han tävlade i gångartstävlingar i USA enligt tidigare tävlingsryttare.

Pepper verkar ha lättare för att kröka nacken och gå i from även när han är lös i hagen. Men, p.g.a. Footys ålder och skada har jag svårt att bedöma honom relevant.

Meriter

Footy har tävlats i gångarts- och exteriörtävlingar i USA för RMHA och vunnit. Pepper har testat en del olika saker här i Sverige (t.ex. fälttävlan, hoppning, tolkning, körning) men har inga liknande meriter i jämförelse med andra Rockies.

Temperament

Båda är väldigt smarta och lär sig snabbt när motivationen finns. Båda fungerar bra på lösdrift i flock med sina ston och fribetäcker bra. Footy ”pratar” mycket mer med sina damer och människor än vad Pepper gör. Pepper är väldigt cool i de flesta situationer, men har en räv bakom örat och kan ibland tycka det är kul att busa till saker lite, bara så något händer. Footy är mjukare.

Avkommor

Footys avkommor sägs vara väldigt trevliga, tölta bra och ofta få sin fars vackra huvud.

Peppers avkommor säger ägarna ofta har ett väldigt trevligt temperament och de verkar ofta ta efter hans storlek snarare än ett mindre stos.

Färger

Footy kan ge svarta och fuxavkommor, resten beror på stoet. Många föl jag sett bilder på har ofta vita tecken, bläsar är inte ovanligt.

Pepper kan ge svarta och fuxavkommor men även konstantskimmel, resten beror på stoet. Avkommorna får ofta inga stora vita tecken.

Pepper vs Footy

Both are Rocky stallions, but the differens between them is huge. I really like that as they complement each other well. Here are things that I see differ. Might be a bit easier to evaluate Pepper as I have owned him so much longer and Footy is much older now so maybe he doesn’t show of his best in all aspects.

Conformation

Pepper is in the upper height limit of the breed with 159 cm. Footy is in the lower region with about 150 cm. That also reflects in the body type all over, Pepper being bigger and bigger boned and Footy smaller and more pony like in comparison. Both have a lot of hair and beautiful heads. Pepper has a shorter back and Footy’s is longer.

Gait and the other gaits

Footy chooses to gait more frequently and even in the pasture than Pepper.

Pepper has a ground covering and beautiful walk and trot and a canter where he carries himself very well.

Frame
Footy always had a good frame for gait competitions according to previous show rider.

Pepper easily carries himself in a dressage kind of way, most weight on the hind end and neck beautifully arched.

Merits

Footy competed in conformation gait competitions and won in the US.

Pepper has tried a lot of different things here at my farm, cross country, driving, jumping, etc.

Disposition

Both are very clever. Both works well living outdoors with a herd of mares and a shelter, free breeding their mares. Footy talks much more with his ladies and people than what Pepper does. Pepper is a very cool horse, but he is a bit of a clown that likes to “get things to happen” now and then if it gets to boring. Footy is softer.

Offspring

Footys offspring is known to inherit their sires nice disposition, good gait and beautiful head.

The owners of Peppers offspring is often commenting on how nice they are. They often seems to take after his size rather than a smaller dames. Most moves very nicely.

Colors

Footy can give black and chestnut foals, the rest is up to the mare. Many pictures of his offspring have blazes and some white.

Pepper can give black and chestnut offspring but also roan, the rest is off to the mare. Peppers offspring doesn’t often have a lot of white.

Vad som gör Peppers stam speciell

När jag nu beskrivit vad som är så speciellt med Footys stamtavla så tycker jag att jag i rättvisans namn även måste skriva om Peppers. Han har också en intressent stam, men av helt andra anledningar.

Black Pepper
Black Pepper i stallgången hos sin uppfödare i USA.

Pepper har även han koppling till Tobe – han är barnbarnsbarn på sin fars sida. Det som är annorlunda är att det på hans pappas sida inte är via någon av de kända fem söner jag skrev om gällande Footy. Pepper är istället barnbarnsbarn till Tobe via en hingst (Rocket) som aldrig registererades i RMHA och det gör även att man inte hittat entydiga bevis på att han verkligen var son till Tobe. Peppers pappa Buck (e.Rocket)var däremot en av de första hästarna att registreras i RMHA. Däremot har han inte så många avkommor vilket gör att Peppers stam är annorlunda på så sätt. Det gör också att väldigt många rocky ston fungerar bra med Pepper gällande stam. Men, sedan några år tillbaka finns ett par hingstar i Frankrike med nära släktskap till Pepper. De är efter en hingst (Tigre De Tejas) som är efter Buck precis som Pepper och dessutom är Tigre De Tejas mamma en dotter till Peppers mamma. Jag vet även minst ett par ston i Europa efter Tigre De Tejas och det finns även ett sto efter Peppers mor i Europa så linjen är numer väl representerad nu mer i Europa.

Peppers mamma har inte en lika ovanlig linje som hans far, hon går tillbaka på Kilburns Chocolate Sundown via sin far Nuncio som också var en känd hingst. Nuncio i sin tur är barnbarn till Blue Boy – en annan hingst som sägs vara en ej registrerad son till Tobe. Ytterligare en känd släkting är Peppers mormors far som är Johnson’s Toby.

What makes Peppers pedigree special?

As I have described what makes Footys pedigree special I thought I needed to do the same for Pepper. He also has an interesting pedigree, but my different reasons.

Pepper

Even Pepper has a relationship to Tobe – he is a great grandson on his sires side. But, on that side isn’t he going back to any of the registered, well known, five sons of Tobe. Instead he is the grandson to Tobe from a sire (Rocket) that never was registered within RMHA and it isn’t totally certain that this linage is correct. Peppers sire Buck (by Rocket) was one of the first horses to be registered in RMHA. He doesn’t have that many offspring in RMHA and that makes Peppers pedigree different. That also makes it easier to match Pepper with mares. But, since a few years is there two stallions in France that is closely related to Pepper. Both those stallions is sired by a stallions (Tigre De Tejas) that also is by Buck. To add more relatedness, the dame of Tigre The Tejas is a daughter to Peppers dame. There is also at least two more mares in Europe sired by Tigre De Tejas and a  mare that has the same dame as Pepper so nowadays is the line rather well represented in Europe.

Peppers dame don’t have such an unusual line as his sire, but she is sired by Nuncio another famous stallion that is sires by another unregistered son of Tobe (BlueBoy) . She also has Johnson’s Toby and Kilburn’s Chocolate Sundown in her pedigree.