Nästa års föl

Det är inte bara utomstående ston som har fått träffa Pepper. Förhoppningsvis får både Bunny och Percy varsin avkomma i juni/juli efter honom. Det blev relativt sen betäckning av dem i år eftersom de och han inte befunnit sig på samma ställe på grund av flytten.

Percy är även duktig på att hålla undan andra ston från att betäckas vilket gjort att Bunny inte blev betäckt när hon borde. Jag gick ner och höll i Percy varje dag – men Pepper tyckte tydligen att Percy var mer i rätt fas så då passade han på att betäcka henne istället för Bunny… Och självklart brunstade båda två (och ett utomstående sto) samtidigt.

 

Foals next year

It is not only outside mares that have been dating Pepper. Hopefully both Percy and Bunny have foals by him next June/July. They got covered rather late as they and Pepper haven’t been at the same location due to moving.

Percy is also very good at keeping other mares in the same pasture at a distance so they don’t get breed that might have prevented Bunny from being breed at all. I got there everyday and put a halter on Percy so Pepper could cover Bunny but then he chose Percy anyway… And of course both were in heat at the same time (as well as an outside mare).

 

How I like to keep my horses – stallion, his mares and offspring.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.