Husbygge, miljöträning och unghästar

I onsdags kom (bonings)huset och idag arbetades det för fullt med att få på taket. Det är inte är lätt att hinna träna hästarna med allt som pågår då. Idag tog jag först ut Whizzy en stund och tränade vid uppsittningspallen. Hon skötte sig jättebra och stod fint trots allt arbete nära inpå. Egentligen skulle jag ta Iris sedan, men Honey kom nästan och stoppade huvudet i grimman och eftersom det inte är så vanligt för henne tog jag henne med istället. Hon har många gånger varit lite skygg och reagerat mer än övriga i olika situationer så jag blev så glad när hon inte hade några problem att följa med och titta på när de arbetade på taket till huset. Det känns som om hon litar allt mer på mig.

Eftersom Leo fortsatte att sova snällt trots att det var eftermiddag så hann jag med även Iris. Även hon har varit osäkrare, tyckte mer saker varit otäcka  och behövt längre tid för att vänja sig vid vissa saker. Därför blev jag extra glad när hon utan problem följde med mig och även var närmare oväsendet än vad filmen visar utan att reagera nämnvärt. Mina unghästar växer helt klart upp och blir tryggare! (Dessutom skötte sig både Iris och Honey bättre vid uppsittningspallen än tidigare).

Wednesday came our house and they worked on the roof today. therefore it is not easy to work the horses now. Today I brought Whizzy out to work her to stand nicely beside the mounting block. She behaved very well and stood close by it even with all the work going on around. My plan was to bring Iris next but Honey nearly put her head in the halter by her self and as that isn’t common for her I brought her instead. She has often been a bit shy and more reactive than the others in different situations so I got very happy when I could bring her close to the house and watch the men work with the roof without any trouble. She seems to trust me more and more.

As leo continued to sleep even if it was afternoon I could bring Iris as well. She has always been a bit insecure, been more easily scared and demanded more time to adjust to things. So I got even happier when she easily followed be with all the noises. We even got closer than the film shows without trouble. By youngsters grow up and gets more and more secure! (Besides, both Honey and Iris did well at the mounting block as well).

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.