Dräktig eller ej?

Jag vet inte vad jag ska tro, ena stunden tror jag inte Honey är dräktig, nästa tycker jag att hon nog borde vara det…

Det har egentligen varit känslan från början eftersom hon var så stressad när hon kom hit – kunde dräktigheten verkligen ha klarat resan? Men, det lär ju visa sig tänkte jag. Och tror fortfarande. Trots att hon snart är 340 dygn gången. Percy har ju varit rund som en boll sedan i december, men Honey… Hon ser ut som övriga hästar i hagen. Fast jag tycker buken blivit fastar, mer kompakt och att den ändrat sig. På clinicen för en månad sedan tyckte dessutom ett par uppfödare att hon mycket väl kunde vara dräktig. Tyckte till och med att fosterrörelse syntes.

Så, bara för att få mig att undra igen, började hon brunsta någon vecka efteråt- ordentligt. Men, det kan dräktiga ston göra och jag har inte sett brunst på henne innan. Och Pepper som gick nära såg jag inte vara särskilt intresserad. Zeb däremot var nog det, men han är ju inte så erfaren…

Och så var det humöret – ett fyraårssto borde inte stå över nioåriga Bunny i hagen. Bunny är inte särskilt låg i rang och gick med föl vid sidan förra året. Särskilt inte ett sto som beskrivs som om hon verkade rädd för andra hästar när hon var på hingststationen…

Sedan började juvret ändras, inte mycket, men spenarna blev tjockare. Och sedan stannade hela förloppet. Men plötsligt fanns tunn mjölk där.

Ibland har hon sprungit förvånansvärt vigt i hagen – andra dagar tycker jag hon sovit ovanligt mycket… Och hon vill så gärna bli gosad med – hon kör undan Calinka som nu är hennes enda sällskap. Hon sover fortfarande liggande på sidan har föllarmet visat.

Jag trodde nog att något tecken skulle varit tydligt, visat hur jag skulle tänka. Men nej, jag vet inte riktigt, hon är ett mysterium.

Pregnant or not?

I don’t know what to believe, in one moment I think Honey is pregnant, the next I don’t think so…

I doubted that she could have stayed pregnant at her arrival – she was so stressed. But, that is going to show was my thought. And still believe. Even if she soon is at 340 days. Percy has been looking like a big ball since December but Honey… She still look like the other horses. But I think the stomach has been more dense, has changed. At the clinic a couple of breeder thought that she could be pregnant, and even that they saw the foal moving.

So, just to make me wonder again, she got in heat a couple of weeks later. But I know pregnant mare can di that and I haven’t seen her in heat before. Pepper didn’t seem very interest, even if Zeb was curious. But he isn’t experienced.

And then it was Honey temper – a four year old mare shouldn’t be the boss over Bunny that had a foal by her side. Especially note when she was described as afraid of other horses when she was at the stallion.

Her udder started to change, not much but the teats got bigger. And then it stopped. But she got clear, thin milk.

Sometimes she has been running surprisingly easy in the pasture – sometimes she has been very sleepy. And she want’s to cuddle badly – keeping Calinka at a distance so she can have me for her self. And she is still sleeping on her side according to the birthalarm.

I thought I should get a clearer indication, to know better what to think. But no, this is still a mystery.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.