Mera om inavelsgrad

Eftersom jag tyckte detta med inavelsgrad var intressant försökte jag få reda på varför mina beräkningar skiljde sig från RMHAs. Nu har jag fått svar och deras beräkningar baseras på hela stamtavlan som det ser ut idag. Så, deras beräkning bör vara korrektare än min som bara kunde ta med sju generationer maximalt.

Eftersom RMHA inte visar inavelsgrad på kommande föl så har jag kollat på hur Footy skulle bli med mina ston. Kanske blir det inte exakt så som jag beräknat, men det ger en fingervisning. Bunny och Footy ger en relativt hög procent och det är inte säkert att jag genomför den korsningen. Särskilt inte när jag ser hur de beräkningar jag gjort generellt är lägre än de som gjorts av RMHAs databas och som inkluderar flera generationer. Kanske får Bunny betäckas med Pepper igen så att jag är säker på att Pepper har sällskap till vintern.

Vad jag räknat mot vad det blev:

Alla kända generationer 7 generationer Skillnad Skillnad i %
Yakira 6,15 5,47 0,68 11,1
Alba 7,35 5,91 1,44 19,6
Chili 6,61 5,82 0,79 12,0
Lakrits 3,83 2,77 1,06 27,7

Jag kollade även hur stor skillnaden var för att se om jag kunde få någon uppskattning av hur stort fel jag fick. Tyvärr gjorde det mig inte mycket klokare då det bevisligen varierar en hel del. Det som dessutom är en liten skillnad blir en stor skillnad i procent eftersom inavelsgraden från början var så låg.

Och ja, jag hade gärna sett en lite lägre inavelsgrad i alla fall utom Lakrits fall med tanke på att det är önskvärt att hålla sig under 5%.  (Och väldigt gärna under 10%, å andra sidan finns många individer inom både häst och hund med högre koefficienter.) Tittar man sedan på de resultat jag fick så ser man vilka hästar det är som är orsaken till inavelsgraden och i nästan alla fall så beror det nästan enbart på Tobe och att han förekommer så många gånger i stamtavlan några generationer tillbaka.

As I started to look at inbreeding coefficients I started to wonder why my calculations differed from RMHAs. Now I got the answer that their calculation consider all the pedigree. That makes their calculations more correct than mine that only covered seven generation.

As RMHA don’t show COI for test mating did I calculate how Footy would be with my mares. Apparently not as correct as RMHA, but still a guideline. Bunny and Footy has a rather high percentage so I am not sure that I do that cross. Especially with the comparison below, my calculations seems to give a false low COI as I don’t get all available generations. So, maybe I cover Bunny with Pepper again, that way he has company during the winter to.

My calculations compared to RMHA:

All known generations 7 generations Difference Difference in %
Yakira 6,15 5,47 0,68 11,1
Alba 7,35 5,91 1,44 19,6
Chili 6,61 5,82 0,79 12,0
Lakrits 3,83 2,77 1,06 27,7

I also tried to see if I could get a clue about how misleading my calculations were. Unfortunately I couldn’t really find a clear reason why.  I would have preferred slightly lower COI in all cases except for Lakrits (as 5% is the preferred limit and it is recommended to stay below 10% even if there are many individuals with higher COI).  The main reason for those numbers is Tobe. He pops up many times some generations away and adds up most of the COI. As he in many ways is the founder stallion is it not very easy to avoid.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.