Ullekalvs Beltain

Beltain föddes första maj och eftersom hans mammas namn är sammanlänkat med påsk då hon är född och alla Beltains syskon också har namn som på något sätt hänger samman med något som hände nära deras födelse ville jag hitta ett sådant namn även åt Beltain. Efter mycket funderande och sökande upptäckte jag att Beltain är namnet på en fest just första maj. Vad kunde passa bättre?

Allting gick bra och han var snabbt upp och åt. En stor kille med gigantiska bakben. Silversvart, kanske även med konstantskimmelgenen – det får första fällningen utvisa om det inte syns tidigare. För första gången var Bunny lite beskyddande, så jag kom inte åt att hantera Beltain så som jag brukar i början. Jag misstänker att Footy hade del i Bunnys beteende). Så, han är ännu lite skygg, men det kommer att ändras med tiden.

Beltain was born the first of May and as his mothers name is connceted to Easter, when she is born and all siblings also have names that somehow connects with an event around their birth I thought that would be suiting for this boy as well. So I thought and thought and then found out that Beltain is an old name for the festival of May first. What could be more suiting?

Everything went fine and he was fast on his feet and eating. A big boy with enormous hind legs. Silver black and maybe even roan – that is going to show at his first shed if not earlier. For the first time Bunny was a bit protective about her offspring (I suspect haveing Footy around have a part in it) so I didn’t get to handle Beltain a I use to do. So, he is a bit shy, but he’ll come around with some time.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.