Drar i många små trådar

 Torils gård måste ligga i Tysklands norrland. Hur kan det ta 15 – 20 timmar och kosta 4000 – 6000 oavsett hur jag reser? Det handlar om mitten av Tyskland, östra kanten, sådär 3 timmar från Berlin med bil. Det billigaste (och eventuellt snabbaste) vore att åka bil tillsammans med någon… Trots flera dagars internet sökande har jag ännu inte fått fram en bra resa.
Jag vill verkligen komma igång med detta, det känns som om allt går så långsamt. Har i alla fall bokat ett nytt möte på Nyföretagarcentrum 13/6 för genomgång av budget bla. Egentligen är det nog mycket som borde göras?
Google har även hittat underbara lösdriftstallar och har get mig en idé om hur jag skulle vilja bygga. Vi får väll se hur det kan bli, men det skulle bli både snyggt och praktiskt och möjligt att bygga i etapper.
Lite lek i paint ger en idé om hur det skulle kunna se ut, men perspektivet är fel…Det ska inte vara väggar mellan varje öppningarna utan ett gemesamt utrymme innanför. Tanken är att den ena lösdriften skulle passa till ungefär 4 ston med föl. Två boxar i storlek så att det passar till fölning där man också kan stå och göra iordning hästarna behövs. Den andra lösdriften är tänkt för unghästar/hingsten/ston som inte ska betäckas så att man kan separera dem. Eventuellt skulle denna lösdrift kunna delas i ytterligare en vid behov där varje del räcker till två hästar. Utanför boxarna vore det bra med en sjukhage och utanför den en något större hage där ston kan föla eller gå första dygnen med nytt föl. Genom att det finns en passage genom byggnaden kan man ta sig igenom, men den kan också användas som stallgång. Bakom boxarna ska en smalare sadel och foderkammare finnas, eventuellt också vatten och elcentral och ett avskiljt rum för blöta täcken etc längst in så lädret inte tar åt sig fukt. Denna nås från stallgången och öppnas med skjutdörr. Hö är troligen hösilage som kan förvaras ute. Halm därmot kan förvaras en bit bort, möjligen vore det bra att ha plats för en bal i detta utrymme närmast lösdriften.
Höjden på byggnaden ska också ökas så att man kan mocka lösdrifterna med traktor. Då går det även att komma in i gången mellan byggnaderna med bil och vid behov underlätta lastning. För att underlätta traktormockning skulle det kunna vara en fördel om nedersta halvmetern eller så bestod av betongplint. Förhoppningsvis behövs inte gjuten platta under utan det mockas ur varje vår och körs direkt ut på åker. Då behövs ingen gödselplatta alls, eller en mycket liten sådan eller en container för det man mockar ur boxarna och hagen.
Jag skulle gärna bygga lösdrifterna som på bilden nedan – med en “inre” och yttre del. Tanken är då att den inre delen ska vara minimåtten för lösdrift för hästantalet , men yttertaket gör att ytan ökas.Det borde vara skönt att stå under tak ibland men känna vinden (beroende på årstid och väder). Det skulle även ge ranglåga hästar bättre möjligheter til skydd. Får se hur många gånger jag hinner revidera dessa planer, jag harredan hunnit med några varv!
 • + Snygga, inte bara ett “skjul”
  + Flexibel lösning som kan byggas till i omgångar
 • + Lättarbetat om traktor kan användas till mockning
 • + Boxar finns vid behov, sjukdom, skador eller som extra hage med “eget boende” vid fölning
 • + Boxarna kan även utnyttjas som stallgång när hovslagare och veterinär kommer.
 • + Boxarna är bättre isolerade än övriga delar eftersom sadelkammaren bakom tar en del av vinden, liksom gavlarna på lösdrifterna. Vid behov borde det därför gå att höja värmen i dessa för sjuk häst vintertid. Det gäller bara att ventilationen inte blir för dålig.
 • + Hästarna i de olika lösdrifterna kan se varandra, men det kan lätt göras en naturlig gång mellan dem – viktigt särskilt med hingst. En häst som står i box kan vid öppen övre boxdörr ha bra koll på kompisarna.
 • Sadelkammaren får lite konstiga mått, 2 meter bred men ca 7 meter lång. Å andra sidan kan det bli flera rum, ett för en halmbal (men utgång mot baksidan för att ta in halmbalen och mot en lösdrift. Ett litet förråd för skotkärra, grepar etc. Separat rum där täcken kan hängas på tork. Det gör inte så mycket om vissa saker ligger en bit in eftersom det inte stör arbetsflödet så mycket.
 • Dyrare än ett traditionellt skjul, kan alla stolpar vara i vägen?
 • Gnag på väggar och foder?
 • Kanske väl djup lösdrift i och med överhänget?
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.