3 hästar – 3 ridupplevelserPå Calinka känner jag mig hemma när jag sitter upp; jag kan de flesta knappar, vet hur hon ska kännas. Vi kan flyta ihop i traven barbacka- hon är inte skumpig alls. Vet att det bara är att sitta upp, ingen flamsig unghäst som man inte vet vad den kan hitta på. Nästa vem som kan man sätta upp om man väljer sina situationer. För vissa dagar glömmer hon ju att hon kan skritta, hon kan bocka och skygga när energin håller på att pysa ut ur öronen. Hon känner mig så väl – och vi har haft så kul genom åren.

WOW var min känsla när jag satt upp på Pepper första gången. Det var bara rätt. Manen, bogarna, rörelserna, nacken… Däremot är han inte så utbildad, men det går alltid att lösa. När han ” blir klar” kommer han att vara alldeles underbar!

Inte ens första gången kändes det osäkert eller otryggt. Percy är så cool. Hon kommer att vara en nybörjarhäst inom kort tror jag – om nu inte hennes bussidor visar sig. För hur cool hon än må va så finns det attityd i tjejen och en möjlighet att hon visar vad hon tycker. Fast inte alls så stoigt som Calinka. En liten lätt ponny som mest bara är, mer mån om att vara tillags än något sto jag någonsin träffat.

Jag undrar hur mitt nästa sto kommer att vara, men jag är säker på att hon kommer att passa bra in i flocken.

I feel at home at Calinkas back; I know most of her “buttons”, know what she is supposed to feel like. We can “flow” in the trot – no bouncing at all. Know that it is always to get on, no young, unsure youngster that you don’t know what it is going to do next. I can put most people on her back – just need to chose the situation. Cause some days she hardly knows how to walk, she shies and the energy seems to evaporate from the ears. Still, she knows me really well – we have had so much fun during the years.

WOW, was my first feeling when I got on Pepper the fist time. I was just right. The mane, the shoulders, the movements, the neck….He wasn’t very educated, but that is fixable. when finished he is going to be just gorgeous!

It didn’t feel insecure even the first time on Percy’s back. She is so cool. Within a short period of time she is probably going to be a beginners horse – if she isn’t going start showing her pranks. Because even if she is cool she has a lot of attitude and sometimes shows what she think about things. Not at all as mareish as Calinka, she is mostly a very sweet, little pony that carries more about obeying than any horse that I have ever meet.

I wonder how my next mare is going to be, but I am certain that she is going to fit well into the heard.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.