Helgen som gåttUnder lördagen jobbade Kristian och Isac på stallet medan jag motionerade Pepper. (De fick nog inte så mycket gjort egentligen då Isac hade mycket för sig…) Pepper stod vid stallgrinden när jag kom och väntade där tills jag kunde ta in honom. Han var jättepigg så jag testade att låta honom hoppa över diken som uppvärmning. Pepper var så stolt när han kom över att han bara var tvungen att stå på bakbena – varje gång… Nåja, tanken var ju att låta honom göra av med energi innan jag satt upp. Eftersom han fortfarande kändes pigg longerade jag honom lite i grimskaftet (som är lite längre än vanliga grimskaft). Rätt tänkt av mig – han ville springa och galopperade en hel del. Trots det och stona var han inte svår att hålla. Pepper till och med började söka sig i form.

När han kändes lugnar satt jag då äntligen upp. Han var hel cool, snarare lat. Vi jobbade dressyr – att ställa och böja och att öka och minska volten. Jobbigt, enligt Pepper. När jag bad om fart blev det även denna gång trav – men vi klarade av att hålla igång ett helt varv runt, men jag känner hur svårt han har att balansera upp sig med mig när det går snabbare än skritt på ridbanan. Som avslutning skrittade vi iväg en kort bit – fortfarande var Pepper väldigt lugn. När jag väl satt av var han också mycket lugnare. Det är som en på/av knapp, bara han fått röra sig lite lagom blir han så lugn, han försöker inte ens nafsas.

Idag tog Maria och jag ut tjejerna på en tur. När vi precis kom iväg hörde vi världens oljud. Tydligen var det ett tak som skrapades på gammal färg… Tack och lov höll sig Calinka lugn (det var på nivån där även hon kan tycka att det är obehagligt). Percy var lite orolig, men det gick bra om hon fick gå bredvid Calinka. Sedan satte vi fart. Percy gick gärna först, men stannade upp för sådant hon inte sett förut – en sten som stog själv i en hage, ett par grindstolpar i sten etc. Däremellan försökte vi tölta, men idag ville det sig inte riktigt – det blev något mellanting mellan trav och tölt; det hördes på takten att den inte var jämnt 1-2-3-4, men det gick inte att rida lätt och var trots allt bekvämt. Foxtrot? Nåja, det blev till att sakta av och börja om, men som vi fick inte till något riktigt bra töltpass idag. Jag tror att hon var lite nervös (även om det inte kändes på något annat sätt) eftersom hon var först på okänd mark – tidigare har tölten inte varit något problem. Efter ca 20 minuter satt jag av och vi gick hem medan Calinka och Maria gick åt motsatt håll för lite mer tempo. Det tog Percy 10 minuter innan hon började undra var hennes kompis tagit vägen och började gnägga. Och hon tog det väldigt bra att bli separerad från Calinka under ridturen. Duktig tjej!

During Saturday Kristian and Isac worked with the stable while I worked Pepper. (They did probably not got a lot done as Isac had a lot of other ideas…) Pepper was at the gate close to the stable when I arrived and waited there until I had time to bring him indoors. He was full of energy so I let him jump some ditches to start with. Pepper was so proud that he made it that he just had to stand on his hind limbs afterward – every time…Well, I let him do this as I had a feeling that he had to much energy. Better to let him get it out before I get in the saddle.As he still felt full of energy i longed him a bit in the (rather long) lead rope. i was right – he cantered around me. Even then, and with the mare close by flirting he wasn’t trying to get away or pulling on the rope. He even started to search for the frame I like.

When he felt calmer I got into the saddle. He was cool, nearly lazy. We did some dressage work – flexing the neck, making the circle smaller and bigger. Hard work, according to Pepper. When I asked for some speed he chose the trot – but we managed to make a full lap. I feel that he has problems to balance me in anything faster than a walk in the arena. So we just work with that – then the gait is going to be the next thing. For final we walked away a bit outside the arena – still with a very calm Pepper. When I got of him he was still calm. He really seems to have an on/off button, if he just work as he needs he is super calm, relaxed, lazy and not even trying to nip.

Today Maria and I took the girls. Just when we got away we heard high noises. Apparently the was cleaning a roof close by before painting… Luckily Calinka kept calm (it was so much noise that even she could react). Percy was a bit worried, but everything was fine if she was close to Calinka. Then we took of. Percy liked to be the first, but stopped when something new came up. Like a stone in a pasture, two gate poles in stone etc. Between that we tried to gait, but today it didn’t really worked out. It turned out to be something between gait and trot; the rhythm wasn’t an even 1-2-3-4, but I couldn’t post and was comfortable. Foxtrot? We slowed down and tried again, but we never really a good gait today. I think she was a bit nervous (even if she didn’t show it in any other way) as she was on a new road – previously it has been no problem with keeping and finding the gait. After about 20 minutes we returned home while Calinka and Maria went in the other direction to speed up a bit. It took about 10 minutes until Percy realized that her friend had left and she started to call her. And she took the hole experience to be left at the trail very well. Good girl!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.