Det flyter på

Idag har också allt gått enligt plan. Härligt!

Pic from yesterday – I have heard that some horses don’t like bridges, water underneath them or excavators… BUnny didn’t seem to have a problem with that.
Pepper fick komma ut först, jag lovade honom en ridtur igår när han tyckte det var tråkigt på ridbanan. Han skötte sig exemplariskt, det var bara lite problem med gångartsvalet. Jag tyckte trav, Pepper sa galopp i den öppna hagen. Kompromiss: Samlad galopp i travtempo. Riktigt härligt, så lätt det är med honom, Calinka kan fortfarande inte detta trots många års tränande…För mig kändes det som om han stod och stampade nästan på stället och jag trodde nästan att det skulle bli bockningar av det, men inte, bara hög, långsam, galopp!
Väl hemma blev det byte till Calinka. Vi testade en ny väg och kom inte helt rätt efter vad jag hört, men nu vet vi vart den vägen leder. En erfarenhet även det. Hur mycket jag än gillar att rida unghästarna var det idag skönt att sitta på en mera utbildad häst – igår däremot tyckte jag det var surt att hon var fånigare än Percy…
Bunny fick lyfta fötter även idag och det slog mig hur olika hon och Percy lär sig saker. Bakbena har varit svåra på Bunny, nu börjar det lossa lite. Mest är det nog balansen som hon har problem med. Men Bunny kan jag redan lyfta på när hon är lös i boxen. Percy var inte så svår att lyfta – men att göra det när hon inte var uppbunden tog månader… Percy accepterar saker i vissa situationer, troligen snabbare än Bunny, men Bunny verkar acceptera dem fullständigt, även om det tar lite längre tid initialt. Får se om det fortsätter på detta sätt.
Så var det bara en sak kvar – samla träckprov från alla hästarna för att skicka på analys. Pepper och Calinka hade fixat det medan vi var ute och red (måste sett kul ut när jag red med en påse i handen på hemvägen…) Bunny fixade det hela medan hon stod inne och Percy fixade det när jag släppte ut alla och lät henne vara kvar.

Getting back with Pepper

Today everything have been going according to plan! Wonderful!

Away again, this time Calinka

Pepper was the first horse, I promised him a trail ride yesterday as he thought the long reining was boring. He behaved perfectly, we just had a thing about the choice of gait. I thought trot would be the appropriate thing, Pepper suggested canter in the rather open field. Compromise: a collected canter in trotting speed. Really nice! He is so easy, I still haven’t get Calinka to do those things even after a lot of training. Therefore it felt to me as if he was standing nearly in one spot, using his hind legs so much that I started to think that he would buck, but now, he just got a high, slow canter!


Back home I changed him for Calinka. We tried a new road and didn’t really got it right, but at least we now know where the road is heading.  Even that I really do like to ride youngsters it was nice to be on a more knowledgeable horse. Yesterday on the other hand I was a bit frustrated that Calinka nearly got more scared that Percy when we meet the carriage and horses…

Bunny had her “lift feet” training and I struck me how different she and Percy learn things. The hind legs is Bunny’s problem, even if it starts to get better. I think her biggest problem is to stay in balance. With Bunny I can lift her feet with her loose in the stall. Percy seems to accept thing under certain circumstances, but not totally while it seems to take a little bit longer for Bunny initially, but when she does accept it she does totally. Interesting if this continues.

Then there was only one thing left – poo samples to send in for analysis of worms. Pepper and Calinka donated their samples while we was out riding. (But have looked ..strange..when I rode with a bag of poo on the way home…) Bunny made hers while indoors and I convinced Percy by bringing the others out, leaving her alone indoors.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.