Namnet Antea

Antea fick sitt namn eftersom det ska betyda “den första” på latin. Lite sökande på nätet gav lite mer information:
Antea (eller Anteia eller Sthemeboea eller Stenebea) var enligt grekisk mytologi kung Iobates dotter. Hon finns bland annt nämnd i Illiaden. Det finns lite olika myter kring henne, men de verkar innehålla följande:
Hon försökte förföra hjälten Bellerophon som hon var förälskad i, trots att hon var gift med kungen av Argos; Proteus.  I sitt äktenskap med Proteus hade hon en son och två eller tre döttrar: Megapente, Lisippa, Infianassa och eventuellt Ifinoe. Eftersom hon inte lyckades förföra Bellerophon gick hon till sin man och anklagade Bellerophon för att ha antastat och våldtagit henne. Proteus skickade därför Bellerophone till Iobates med ett brev där han bad Iobathes att ta livet av Bellerophone. Genom att Iobates inte ville behandla en gäst så illa skickades Bellerophone på ett uppdrag som han lyckades med och därmed klarade sitt liv. Som belöning fick han även gifta sig med Anteas syster Philone. Senare lär Antea ha fått sona för sina anklagelser med sitt liv.
Antea – the name
Antea got her name as it is supposed to mean “the first” in Latin. Searching the internet reviled a little bit more:
Antea (or Anteia or Stheneboea or Stenebea) was according to Greek mythology King Iobates’ daughter. She is mentioned in the Iliad and some other works. There seems to be some differences in the myths, but they seem to include the following: 
Antea tried to seduce the hero Bellerophon though she was married to the king of Argos, Proetus. In her marriage with Proteus she had one son and two or three daughters:  Megapente, Lisippa, Infianassa and eventually Ifinoe.  As she didn’t succeed in her seduction of Bellerophone  she told her husband that he Bellerophone had raped her. Proteus sent Bellerophone to Iobates with a letter that begged Iobates to kill Bellerophone. As Ioboates didn’t want to treat a guest in that way he gave Bellerophone a mission instead. When Bellerophone succeeded he also saved his life. Iobates also thanked him by letting him marry Anteas sister Philone. Later Antea seemed to have payed with her life for her accusations of Bellerophone.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.