Embla – betydelse

Enligt nordisk mytologi var Ask och Embla de första människorna. Därmed tyckte jag att det kunde passa eftersom Embla blir den första av sin ras som ”tillverkats” och fötts i Sverige.  Embla i sig ska betyda ”liten alm”. Både Ask och Embla ska ha skapats ur trädstockar funna vid en havsstrand av gudarna Oden, Ville och Ve. Midgård var den plats där Ask och Embla fick leva och sades vara världens mitt.
För just årets föl har alltså temat blivit handlat om att de är först. Jag ville uppmärksamma det i deras namn på något sätt. Kommande föl kommer nog att få helt andra namn skulle jag tro och med helt andra baktankar. Kanske blir de  mer utformat efter deras personlighet eller någon speciell händelse kring deras födelse. Dimman den vackra morgonen Embla föddes hade mycket väl kunnat spela som inspiration…

Embla passar även bra ihop med Ullekalv som namn: Ullevi finns det flera och det betyder ”Ullrs offerplats”. (Ullr är en annan fornnordisk gud – därav kopplingen). Kalv i Ullekalv ska däremot i sammanhanget stå för en kalv till Ullevi, en liten avknoppning av Ullevi alltså. Och visst finns det ett Ullevi precis nära Ullekalv.En extra egenhet är faktiskt att det finns många almar på det Ullekalv jag syftar på.

 

 

Embla – the meaning of the name

Accoding to Nordic mythology Ask and Embla were the first human beings. Therefore I thought it would suit as Embla is the first Rocky Mountain Horse both born and breed in Sweden.  Ask means ash tree and Embla might mean “small elm tree”. Both Ask and Embla were, according to the stories created from trees found close to the ocean by the gods Oden, Ville and Ve. Ask and Embla got to live in Midgård, that was supposed to be the middleworld.

This years’ foals have gotten names implying how special they are. I wanted to give them names that showed the fact that they was first. In the future the names probably becomes totally different and created with other thoughts’ in mind. Maybe names that fits the personality more or some special event around their birth. The mist the morning Embla was born could very well have been an inspiration…

Embla also works well with Ullekalv as a name: There is some Ullevi in Sweden and Ullevi means “the place to sacrifice to Ullr”. (Ullr is a god in Nordic mythology – hence the connection). Kalv i Ullekalv means literally calf and means in this context a calf to Ullevi. And of course there is a Ullevi close to Ullekalv. 

A bonus is that at the Ullekalv that I refers to there is a lot of elm trees.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.