Pepper och Percys dotter – bildbomb

Percy in the stall she escaped.
Igår kväll mätte jag kvalitén på Percys mjölk med refraktometern då hon såg väldigt redo att föla ut. Värdena låg på bra kvalité för råmjölk och enligt vad jag har läst så bör de då föla inom ett dygn. Därmed bestämde jag även för att sova över i stallet istället för att behöva kasta mig upp mitt i natten hemifrån. Dessutom skulle jag ha lättare att inte missa fölningen…
When I found them about four thirty.
Det blev sådär med sömn – det visade sig inte vara helt enkelt att hitta en bekväm sovställning i bilen. Dessutom gillade inte Percy att jag hade stängt in henne i sjukboxen med tillhörande sjukhage – hon stod mest och skrapade med hoven. Vid halv tre på morgonen vaknade jag och strax efteråt tog sig Percy ut ur sin lilla hage. Nåja, hon verkade inte villig att föla och kanske var hon mer stressad av att stå i sjukhagen än att få gå fritt så jag lät henne gå iväg och beta. Någonting sa mig att hon inte var helt avslappnad, men jag somnade om. Nästa gång vaknade jag lite efter fyra och kunde inte se hästarna. Däremot den vacka morgondimmna. Jag gick ur bilen och bortåt i hagen – och visst – längst bort i hagen såg jag en lite fölunge stå på sina ben. 
Så, jag körde bort bilen och kollade till dem. Det jag inte förstår är varför larmet inte ringde – men Percy är ju Percy så hon lyckades väll lura det, eller så hände något när jag försökte ställa om det senast.
Det lilla stofölet såg förvånansvärt stadigt ut på benen, var inte helt torr och hade ännu inte hittat maten. Däremot är hon mycket nättare än vad Tea var vid samma tid. Percy hade fortfarande efterbörden hängande och jag försökte knyta upp den utan att lyckas så väldigt bra. Det tog ett bra tag innan den kom ut, men tillslut så. 
 
Percy är en väldigt duktig mamma som har tagit bra hand om sin lilla dotter – slickar henne och håller koll – även om det inte varit några problem för oss att få hälsa och hålla på med fölis. Fölis är väldigt sällskaplig och mysig. Tanken är att hon ska få namnet Ullekalvs Embla. 
Embla är den första Rocky Mountain hästen som både “tillverkats” och fötts i Sverige!

Trying to figure out where to find food…

Pepper and Percy’s daughter

Yesterday evening I measured Percy’s milk quality with the refractometer and it was in the good level for colostrum. If so I have read that the mare should foal within about 24 hours. Therefore I decided to sleep in the stable so I didn’t have to rush from home. And I would probably not miss the foaling…
I didn’t sleep very well – it was hard to find a good position in the car. And Percy didn’t like to be locked up alone in the stall with the small pasture outside – she mostly stood and pawed her feet. At half past two in the morning I woke up and shortly afterwards she managed to get out from the small pasture. As she didn’t look as if she was going to foal right then and that she might got more stressed from being alone I let her stay in the bigger pasture. Something told me that she wasn’t totally relaxed, but I went to sleep again. I woke up again a little past four and couldn’t see the horses. But it was beautiful misty morning. I got out of the car – and of course – in the other end of the pasture was a foal standing up.

Found it (after a lot of searching)
I got there by car and checked them. I just don’t understand why the alarm didn’t set of – but Percy is Percy and she probably tricked it or something happened when I tried to change it settings some time ago.
The little filly was surprisingly steady on her feet, wasn’t totally dry and still haven’t found food. She is much more refined than Tea was at the same age. Percy still had the afterbirth hanging and I tried to tie it up without much success.
Percys when Embla found the food.
Percy is a very good mum and has taken good care of her daughter – licked her and watch her – even if there was no problem to handle the foal. The baby is social and curious. The plan is to name her Ullekalvs Embla.

Embla is the first Rocky Mountain horse both breed and born in Sweden!

Learning to know Calinka

The feet of newborn foals are so fun…
A reset a couple of hours after birth.
When Emlba had dried up a bit she got leg barring. I know I have read something about it and horses that is not dun (she isn’t), but I don’t really remember. I think it might goo away.
Beautiful morning…
Even Calinka needed a reset after the birth.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.