Foderstat

Jag brukar alltid räkna på hästarnas foderstat. Ofta har jag använt mig av något program på nätet som Freefarms med förra året ordnade jag med ett excelark som räknar åt mig. Mest för att Freefarm inte klarar av dräktiga ston eller växande unghästar. 
Självklart kan man inte gå slaviskt på den beräknade foderstaten, men jag tycker att den ger en bra fingervisning coh kan faktiskt spara pengar. Tidigare år har jag ofta haft alldeles för lite protein – och då blir det till att köpa proteinfodermedel. I år däremot var det mycket protein i fodret, bra med energi och vettig med calcium och fosfor. Värdena är så bra att om de vuxna hästarna äter omkring 10 kg per häst och dag (och det gör de troligen enklet, jag skulle tro att de äter mera) så får de hela sitt behov och mer därtill. Så, lite selen får tillsättas eftersom det är bristvara i Sverige, men annars verkar det som om allt redan finns. Nåja, något får jag köpa för att kunna ge dem en eller ett par handfullar var när de kommer in.
Det känns nästan för bra – så jag kommer nog att kolla igenom mina beräkningar både en och två gånger till… Men Freefarm verkar ge mig samma resultat, så det bör vara rätt…
Och ja, jag har faktiskt läst en univeristetskurs i utfodring (på SLU) så lite koll ska jag ha.

Feeding

I usually always calculate the horses feeding. I have often used some program at the internet, like Freefarm, but last year I made myself an Excel sheet. Mostly as Freefarm don’t deal with pregnant mares or youngsters.
Of course the calculation can be view as the only truth, but it gives a good hint and can save money. Earlier years I have had to little protein – so I had to buy grain with a lot of protein. This year the protein level is filled up, as well as energy, calcium and phosphor. It is so good that I don’t have to add anything if the grown up horses eat about 10 kilos each all their needs are filled 8and I think they might eat even more…). I probably have to add some selenium as that is always to little of that in the Swedish soil, but other wise it seems to be ok. Well, I have to get something that I can give them a hand full of when they come inside.
I nearly feels to good to be true – I guess I am going to re-calculated it more than once… But Freefarm seems to give me the same results, so I should be correct…
…and yes, I have taken a  course at the University in horse feeding so I should have some knowledge.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.