Forskning

För ett par veckor sedan råkade jag se att de sökte deltagare till fortsatta studier för forskning om gångarter hos häst på SLU. Jag tog kontakt och de tyckte mina hästar passade så jag fick hem frågeformulär och instruktioner och material för att ta DNA prover genom att rycka tagel. Calinka fick delta i en studie on travare och deras ridbarhet kopplad till “gångartsgenen”. Alla Rockisar utom Tea fick vara med i en studie om Rockisars gångarter. Tea kunde inte vara med eftersom frågorna handlade om hur lätta de var att töltsätta och deras tölt.
Lika roligt var det att hitta den här artikeln som visar att gångartsgenen är mycket gammal och sprid över hela världen. Ännu roligare var det att se att alla hittills testade Rockisar har genen i dubbelupplaga.

Science

A couple of weeks ago I found that they searched for participants for continued study’s about gaits in horses. After a first contact they found my horses interesting and sent out questions and material to collect hair for DNA analysis. Calinka participitates in a study about trotters and gait according to how well they work as riding horses. All Rockies except Tea is in a study about rocky gaits. Tea had to b excluded as the questions were about how easy the horses were to gait under saddle.
It was nearly as fun to find this article a out how he gene for gait is distributed around the world and that all tested Rockies possess two copies of the gene.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.