Beräknad fölning

Äntligen har jag räknat ut preliminära fölningsdatum lite noggrannare för i år. Att det var mitten och slutet av maj som gällde visste jag redan, men lite bättre beräkningar saknades. Egentligen är det väldigt enkelt, det finns många olika sidor på internet där man kan beräkna fölningsdatum.
I alla fall, Bunny betäcktes sista gången 11 juni och borde då föla mellan 8-23 maj enligt en beräkning, den 22 maj om hon skulle gå exakt liuka mågna dagar som förra året, 345 dygn.
Percy betäcktes sista gången 28 juni och därmed hamnar hon mellan 25 maj och 9 juni enligt en kalkylator. Skulle hon gå 330 dygn som förra året blir det den 24 maj. 
Jag skulle tro att Bunny går färre dygn än förra året, då verkade hon vänta in bättre väder, medan Percy istället passade på att föla så fort som möjligt eftersom sommaren redan kommit. Men, kanske blir det föl samma dag, eller med bara ett par dagars mellanrum även om jag mer tror på en eller två veckor mellan fölen.
Snart börjar det bli dags att förbereda fölningslåda och larmet! Det ska bli spännande att se hur årets fölungar blir, liknar de sina syskon, hur är de till sättet, vilka kön och färger?

Calculated foaling date

Finally I have calculated probable foaling dates a little bit better. I knew before that it was in the middle and end of May that the foals were supposed to arrive, but hadn’t looked more into it. It really is very simple to do that as many different websites has calculators for foaling-dates.

Anyway, Bunny was breed last time June 11 and should therefore foal May 8-23 according to one calculator, and May 22 is she takes exactly as many days as last year, 345.

Percy was breed June 28 the last time and therefore get dates between May 25 to June 9. If she would foal after 330 days as last year it will be May 24
I think that Bunny is going to wait less days this year – last year she really waited for the weather to get a little better and warmer. Percy instead foaled as soon as possible – it was already summer. Maybe the foals is going to be born the same day, or with only a day or two in between. Still, i believe more in a week or two between the foals.

Soon it is time to prepare the foaling kit and the birth alarm! It is going to be interesting to see if this years foals resembles their sisters, their disposition, sex and colors.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.