Ett härligt dressyrpass

Onsdagen hade jag och David för oss själva i stallet. Vi pysslade och fixade – hur är det möjligt att det tar lika lång tid att ta fram en ny hösilagebal och fylla på vatten som när man enbart behöver fylla på vatten? När Calinka och Bunny var borstade somnade David lämpligt nog.
Därmed blev det dressyr på Calinka. Hon var så fin och det kändes så bra, det är inte ofta jag är så nöjd! Jag kunde tänka på min sists och det kändes som om jag inte sjönk ihop, som om armar och händer var på rätt ställe och det flöt på bra. Kanske var det bara att solen kikade fram bakom molnen och fåglarna kvittrade, oavsett vilket var det härligt! Förvisso var det ingen riktigt bjudning i början, men det blev bättre och vi avslutade med att göra galoppfattningar från skritt och nästan göra ett galoppombyte. Inte dåligt för mig och tant!
David fortsatte att sova så jag satt upp på Bunny. Hon var inte så entusiastisk och väldigt stel i höger varv. Däremot fick jag lite tölt, den kommer åter mer och mer även på henne! Men, det var nästan bara skritt och fokus på att försöka få igenom böjning i höger sida.
Percy fick sedan gå med på promenad med Mika och David, men hon uppskattade mest hemvägen.

Wonderful dressage!

During Wednesday had I and David some time alone in the stable. We cared for the horses and prepared food and water. How is it possible that it takes the same amount of time even if you have to open a new hay roll, Clean up and fill up water as it does when you only have to fill up water? When Calinka and Bunny had gotten some cleaning David fell asleep.
Therefore Calinka and I did some dressage. She was so nice and felt very good, I rarely get as content as I did with this work. I could focus on myself,, my hands, arms, legs…Everything felt fine. Maybe it was only because the sun cast a few rays in my way and the bird were singing, but it felt great! In the beginning we lacked energy to move forward, but it got better and we ended by doing transition from walk to canter and even nearly a change of lead in canter. That is hard work for the two of us!
As David continued to sleep I brought Bunny out and did some dressage with her as well. She wasn’t very enthusiastic and was very stiff in her right side. But I got some gait, it gets there more and more!Still, nearly all work was done in walk and tried to get her to loose up a little in her right side. 
Afterwards I brought Mika, David and Percy for a walk but Percy appreciated most when we turned back home.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.