Vilka ston passar att betäckas med Pepper?

Först av allt – jag föredrar oftast att avla renrasig, men ibland finns det anledningar att frångå det. Kanske är stoet inte rastypiskt, kanske har man en specifik idé om vad man vill uppnå.
Det viktigaste, tycker jag är, att tänka en gång extra på varför väljer jag att betäcka. Särskilt om man väljer att korsa, men även vid renrasig avel. Vad vill jag uppnå? Finns det en marknad för avkomman? Visst kan främsta tanken vara att behålla fölet, men skulle det gå att hitta ett bra hem även om något händer i livet som gör det omöjligt? Dessutom behöver man kritiskt granska sitt sto och hingsten man valt. Skulle det fungera även om man får det sämsta från båda föräldrarna? Är stoet friskt nog för att orka bära och föda ett föl utan för stora risker? Bär någon av föräldrarna på kända anlag som kan ge fölet hälsoproblem?
Om man har tänkt igenom det hela har jag tankar om vilka korsningar som skulle kunna vara intressanta att göra med Rocky Mountain hästar. Här kommer varför:
Arab: Korsningen har gjorts flera gånger. Det man varit ute efter är en optimal distanshäst. Man söker ofta arabens exceptionella förmåga i distansritt, men Rockyns lugnare temperament och förmåga att inte skygga eller bli rädd. Även Rockyn är känd för sin uthållighet, men de går inte ner i puls lika enkelt som en arab. Eventuellt kan man även vara intresserad av tölten för att göra ritten bekvämare för ryttaren. Här finns bilder på några korsningar av denna sort, även om man främst verkar fokusera på att få fram hästar som ser ut som araber men har andra färger.
Travare: Mountainhästarnas historia går på många sätt samman med den amerikanska travarens. Korsningen har gjorts och vissa ”old timers” har uttryckt att det gav bra tölthästar med flashigare gång än rena mountainhästar. Om man korsar Rocky med travare har man stor sannolikhet att få en töltande avkomma. Med lite tur får man en bra allroundhäst som har bättre ridegenskaper än den ordinäre travaren men som också töltar. I dagsläget finns nästan inga töltävlingar för andra raser än islänningar men jag tror det kommer att komma inom de närmaste åren. Om så sker kan hästen antagligen hävda sig väl på dessa och därmed få ett högre värde och bli lättare att sälja om det skulle önskas.
Skäck: I dagsläget  verkar det som om man fortfarande kan föra in nya individer i Spotted Mountain Horse registret. Kravet är att avkomman är skäck av något slag, töltar, har korrekt typ och har minst 50% mountainhästblod. Med en Rocky med dubbla gener för tölt skulle avkomman garanterat få en töltgen och troligen gå att träna till tölt. Det skulle alltså vara ett sätt att få avkomma som kan registreras som rasren oavsett stoets bakgrund. Sannolikheten för skäck är däremot tyvärr i de flesta fall bara 50% . (Det beror på vilken/vilka skäckgener modern bär på).
Islandshäst: Aegidienberger är idag en godkänd ras som bygger på korsning mellan paso peruano och islandshäst. Tanken har varit att få fram en större islandshäst. Av samma anledning skulle man kunna korsa med en Rocky även om korsningen inte är någon godkänd ras.
Morgan, Saddelbred, Tennesse Walking Horse: Det är raser som finns nära i Rockyns stamtavla och antagligen korsar bra med Rockyn och ger få överraskningar. Däremot skulle jag för dessa raser föredra att korsa rasrent då de är så ovanliga i Sverige. Möjligen skulle korsning vara ett bra val om man inte hittar någon lämplig kombination inom rasen på rimligt avstånd.
Haflinger: Korsningen ska ha gjorts flera gånger i Europa och raserna har vissa likheter – det är båda allroundhästar som haft som huvuduppgift att transportera människor och utrustning i oländig terräng. Önskar man en något större och töltande variant av haflinger kan det vara en idé. På samma sätt kan man resonera kring andra  raser som har liknande ursprung.
Jag har sett bilder på frieser korsad med Rocky vilket i det fallet blev en otroligt vacker, töltande, silversvart häst som påminde mest om en frieser men det kan inte garanteras (och med Black Pepper som hingst är det en omöjlighet eftersom han inte kan ge silverfärg). Jag kan även tänka mig att korsning med spanska och portugisiska hästar kan ge en bra typ eftersom de har liknande ursprung och vissa liknande drag. Dessutom med tölt som en möjlig bonus.
Som jag ser det är främst dessa egenskaper hos Rockyn som kan locka:
  • Tölten  (Black Pepper  garantera att avkomman får en gen för tölt).
  • Storleken (t.ex. för att få en något större islänning eller haflinger)
  • Kunna få rasren avkomma från korsning (skäck)
  • Temperamentet
  • Allroundegenskaperna

Som bonus är Rocky ofta lättlärd och uthållig med en stor önskan att vara med människor.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.