Lika och så olika

I förra veckan fick jag för mig att testa lite “hinder” med hästarna. Precis utanför stallet lyser det upp bra och ridbanan var fortfarande isig.

Först ut var Bunny, hon tycker det är jobbigt att gå ifrån övriga så jag tänkte att det kunde vara ett bra tillfälle att träna henne på enkla hjälper, att vara själv och sammarbete trots att hon bröjar bli väldigt rund. Hon älskade det; vi gick över cavalettin i både skritt och trav. Tog oss upp runt hösilaget, över diket, tillbaka, upp på plaststycket jag lagt ut. Backade mellan bommarna och gick slalom runt dem. Barbacka och bettlöst i mörkret/lampljuset. Tea fick prova på från marken medan jag plockade bort sakerna.

Nästa dag var det Pepper och Percys tur. Bunny stod i boxen och såg ut som “TA MIG, TA MIG”. Pepper hade alldeles för mycket energi. (Den hästen kan bara göra av med energi när man motionerar honom verkar det som, Att göra det själv i hagen verkar tveksamt…) Nåja, upp barbacka på honom med och nog kunde han också det, även om ryggningen var motvillig och han snabbt tyckte att det blev tråkigt. Han ville ha mera fart och fläkt. Så, det blev mycket kort eftersom jag inte ville trigga honom att börja bråka eller tycka att det blev tråkigt. Bättre då att göra allt en gång och sedan vara nöjd,

Percy gjorde det som förväntades men var inte alls nöjd med diket och blev surig märr som inte alls kunde svänga åt det hållet. En av få gånger vi inte varit sams. Men tillslut tyckte vi båda att vi vann. Däremot var hon sådär entusiastisk så det blev ganska kort för henne med. Mira fick denna gång äran att hjälpa till att plocka undan. (Calinka fick ett dressyrpass första dagen och fick därför låta bli denna övning – känner jag henne rätt hade cavalettin gått bra, men att styra mellan bommarna varit svårt att hinna med, plasten tveksamt om hon vågat gå på och diket ännu tveksammare).

Det som slog mig var hur olika de är; Pepper vill ha fart och fläkt, Det måste inte gå fort, men han vill springa och röra sig. Percy blir frusterad om det är för långsamt och tekniskt även om det kan fungerar till viss grad. Hon är dessutom aningen mera tveksam än övriga Rockys. Bunny hon älskade detta, Det passar henne så bra, lite av en utmaning men egentligen ganska enkelt.. Calinka vill också att det ska gå fort och är mera tveksam på denna typ av uppgifter. Tea och Mira sköttes sig båda bra även om jag inte fick dem att börja trav/tölta. Oavsett får vi utveckla detta med flera “hinder”, Tea ska snart få bli tömkörd igenom…

So similar and so different


Last week I got the idea to try some “obstacles”. Just outside the stable it was nicely lit up and the arena was still covered with ice. 

First up was Bunny; she finds it hard to leave the others so I thought this could be a way to train her on that, easy aids and cooperation even if she is getting very round. She loved it; we walked and trotted over cavaletti. We walked on the tarp, went up to the hay and crossed the small ditch and got back over it. Did “slalom” around the poles and backed between them. Bareback and bitless in the darkness/lamplight. Tea got to try a little as she helped me to put everything back.

Next day it were Pepper and Percy’s time. Bunny stood in her stall and seemed to say: “PICK ME; PICK ME”. Pepper had to much energy. (That horse only seems to be able to get rid of energy while being worked, he is to lazy to do int in the pasture…) Still, I got on his back bareback and he did it all even if the backing part wasn’t his favorite and he got a little bored. So, it was very quick as I didn’t want to bore him and either get him to hate the exercise or try to get some more action. Better to be able to praise him for good work and finish in a good mood. 

Percy did what was expected of her but didn’t like the ditch at all and got “mareish”. One of few times we didn’t get along well. In the end we both thought that we got it our way. But she wasn’t very enthusiastic about the exercise so we kept it short as well. This time Mira got the honor to help be to get everything back. (Calinka got a dressage work the first day and didn’t get to try this. If I know her correctly she would have had no problems with the cavaletti, but to “slalom” between the poles would have been harder as she is so fast and I’m not sure if she had walked on the tarp or passed the ditch).

What strike me most is how different they are: Pepper want speed. It don’t have to be super fast, but he likes to move. Percy also get frustrated if it is to slow and to technical even if it is ok to some extent.She is also slightly more skeptic to the obstacles than the other Rockies. Bunny instead loves this. She finds is easy and challenging but mostly rather simple. Calinka also likes speed and is more skeptic to this kind of obstacles. Tea and Mira both did find while I lead them, only probelm was to get them to trott/gait over the poles. Still, I am going to do it again and with more things of the same kind. Soon Tea is going to try this while I long rein her…

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.