Pausunderhållning på Ånestad

Idag var vi på Ånestads hopptävlingar. Där hade

vi en uppvisning av rasen  i en paus mellan klasserna. Vi som var där var Frida, Helena och så jag. Förutom Pepper och Mira då.  Båda på sin första uppvisning. De skötte sig väl, särskilt Mira som vara åkt varit iväg en gång tidigare. Kul! Inte för att vi gjorde något avancerat, Pepper visade skritt, trav, galopp och tölt och Mira leddes runt. Men bäst att börja enkelt. Lite för shows skulle visade vi hur enkla hästarna är genom att ge Frida ett paraply som hon red ett par varv med. 

Kameran lånades ut till besökare på tävlingen (jag tror Natalie är “skyldig” till nästan alla bilder, TACK) Titta vilka härliga bilder jag hittade när jag gick igenom den! Flera personer kom fram och frågade särskilt om Mira – hennes färg fångade deras intresse.


Break entertainment at Ånestad

Today we were at Ånestads show jumping competition. We  presented the breed in a break between classes. “We” were Frida, Helena and me. The horses: Pepper and Mira. Both on their first presentation. They behaved well, especially Mira that only had left home once before. Good! We didn’t do anything advanced, Pepper showed walk, trot, canter and gait. Mira was led around. Better to start easy. Just for the show I gave Frida an umbrella that she rode around with for a while to show how easy and accepting the breed is. 

We found some people that could borrow the camera and take some pictures. (I think Natalie is “guilty” of most of them, thanks!) Look how many nice pictures I found when I looked at them! Some people came up and asked about the horses – especially Mira’s color draw attention.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.