Inte riktigt sig själva

Det är inte alltid hästarna är som de brukar. Igår var en sådan dag.  Bunny har aldrig känts så spänd och som att hon skulle kunna ifrågasätta. Allting bra men det var olikt henne att vara på detta sätt. Dressyrjobb med bett istället för bettlöst för första gången på länge och vi gjorde lite framsteg tycker jag.

Calinka fick också ett dressyrpass. Hon har känts piggare och inte lika öm i nacken sedan hon var hos tandläkaren men även hon var spänd at rida. Nåja, det blev bättre men jag undrar vad det var som fick båda hästara att inte vara sig helt lika? Kylan? Ett vildsvin som passerat? Eller något helt annat?

Nåja, hästar är djur och precis som vi människor har de sina dagar. Det är en del av charmen och något man måste anpassa sig till. Annars är det dags att börja med en ny hobby –  frimärkssamlande eller något liknande.

The horses isn’t always as they use to. Yesterday was such a day. Bunny has never felt so tense and as she could question everything. Luckily everything went fine and I tried not to push her a lot. We did some dressage, this time introducing the bit.

Calinka also got to do some dressage. She has felt more energetic and less tens in her neck since she was at the dentist last week but she was tense as well. Looking at everything. She got better after some time but I wonder what got both horses so upset. The cold weather? A wild bore that had passed by earlier? Something else? 

Anyway, horse are animals and not machine. That’s part of the charm and something I have to adjust to. If not it’s time to start a new hobby – like collecting stamps.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.