Bygglov

Nu har äntligen bygglovet kommit! Nu känns det som om vi kan börja. I alla fall med att riva de gamla husen och förbereda inför bygget. Det kommer ta lång tid innan allting är färdigt, men nu känns det som en ny fas har inletts. Nu kan vi sätta igång med en hel del saker som vi bara kunnat planera tidigare vilket känns skönt.

Snowdrops everywhere – this is only a few of them.

I helgen var vi ute och arbetade lite på det här med fokus på staket. Det var paddockens ena långsida som var planen för att se hur det fungerar att sätta trästaket. Inte kom vi långt, men något är det i alla

Isac is painting.

fall. Hela familjen arbetade flitigt: morfar och make fixade med staketet, äldste sonen målade plankor till lösdriften, yngste följde med mig i traktorn när jag åkte runt och var lite allt i allo samtidigt som jag fyllde på med mer grus i nya lösdriften. Så härligt att se och något som jag tror kommer att prägla barnens uppväxt. De lär sig lite allt möjligt fix samtidigt som de gör en verklig insats. (Okej, yngste sonen är inte riktigt där än, men det kommer…)

Så här på våren gillar jag vår gård lite extra mycket. Snödroppar överallt, men även lite blåsippor och scilla. I det första huset jag bodde hade vi en backe med snödroppar och i det andra stora huset (där mina föräldrar fortfarande bor) ”sjöar” med scilla. Efter all rivning och byggnation får vi se vad som finns kvar, men egentligen är jag bara orolig för

I nearly ran over this baby hare with the tractor so we moved it a little to make sure it wouldn’t happen. I hope its mother found it then.

blåsipporna då de främst finns precis kring nuvarande bostadshus. De övriga finns på andra ställen där vi inte nödvändigtvis kommer att gräva.

We finally got the permission to build our new house! It feels as we can start things now. At least to get the old buildings away and prepare for the new one. It is going to take some time before there is a new house, but a new phase has started. We can begin with things that we only planned for before.

We worked at the farm last weekend. The main project was fencing. We tried to put some tree fencing up for

The plan is to get a straight fence line – for about 300 meters…

the riding area. It took a lot of time, but we got started. All the family helped; husband and granddad with the fence, the oldest son was painting parts for the shed and I and the youngest son was filling up with some more gravel for the sheds floor and helping everyone else out. I really like when we work together like this and I think it is going to be an important lesson for the kids. They learn a little bit of this and that but also to be helpful. (Ok, the youngest son isn’t really there yet, but  he get there…)

At springtime I like the farm a little extra. It is snowdrops everywhere, but also blue anemone and scilla. In the house where I lived my first years we had a place that was full of snowdrops – might be therefore I like them so much. In the second house (where my parents still live) there is “oceans” of scilla. After all the work at the place I don’t know how much is left, but I am most worried about the blue anemones as they are the only ones that only seems to live around the houses. The other exists also in other areas.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.