Hästfärg – Percy och Iris

I år köpte jag en julklapp till mig själv, något jag tänkt på länge: ett gentest av extension status på Percy och Iris.

Percy är EE och Iris Ee.

Det innebär att Percy aldrig kan få föl som har fux som grundfärg, oavsett vilken hingst hon korsas med. För att bli fux (eller isabell, rödblack eller någon av alla andra färger med fux som grundfärg) så måste hästen ha ee i genotyp på extension locuset. Hästar med EE eller Ee ( de andra två möjliga varianterna) är svartbaserade. Och eftersom Percy aldrig kan ge ett litet e till sina avkommor kan de inte bli fux.

Iris däremot har Ee och skulle därför kunna få fuxavkomma om hingsten också är Ee ( som Pepper, det är från honom hon fått sitt e) eller ee.

Genom detta test blev jag även ännu säkrare på att Pepper nedärver sitt konstantskimmelanlag tillsammans med sitt anlag för fux. Det är nämligen så att anlaget för konstantskimmel (Rn) och för svart/röd är så nära varandra att de nästan alltid nedärvs från samma kromosom i paret hos föräldern och inte en från varje. Generna är kopplade.

Pepper fick en fuxfärgad son med ett fuxsto i somras och fölet är även konstantskimmel.  Genom att kolla på stamtavlor har jag fått känslan av att Peppers konstantskimmelanlag borde hänga ihop med hans fuxanlag och genom Iris test blev det ännu tydligare. Hon måste ha fått sitt e från honom och är konstantskimmel. Det vill säga att om Pepper ger sitt e till avkomman får den nästan säkert konstantskimmel med, får den hans E blir den troligen inte konstantskimmel.

 

Horse colors – Percy and Iris

I got myself a Christmas present, something that I have been thinking about for a long time: gene testing extension status of Iris and Percy.

Percy is EE and Iris is Ee.

That means that Percy can never have a red based foal, independent of which stallion she is breed to. To be chestnut (or palomino, red dun or andy other red based color) the horse needs to be ee at the extension loci. Horses with EE or Ee (the other two possibilities ) are black based.  And as Percy never can give her offspring an e, her offspring can never be red based.

Iris on the other hand is Ee and could therefore have red based foals if the sire is Ee (as Pepper who gave Iris her e) or ee.

This test also made it much more likely that Pepper inherits his roan gene together with his red gene. Those two gene are located so close together on the chromosome that they in most cases are inherited together. The genes are linked.

Pepper got a chestnut foal with a chestnut mare last Summer and the foal is also roan. By looking at pedigrees have I got a feeling that Peppers roan travels with his red gene and by testing Iris that got even more probable. She has both an e that she got from him and is roan. That means that if Pepper gives his e to his offspring it most likely also gets the roan color, and if Pepper gives his E the offspring don’t get roan.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.