Hästfärg – Percy och Iris

I år köpte jag en julklapp till mig själv, något jag tänkt på länge: ett gentest av extension status på Percy och Iris.

Percy är EE och Iris Ee.

Det innebär att Percy aldrig kan få föl som har fux som grundfärg, oavsett vilken hingst hon korsas med. För att bli fux (eller isabell, rödblack eller någon av alla andra färger med fux som grundfärg) så måste hästen ha ee i genotyp på extension locuset. Hästar med EE eller Ee ( de andra två möjliga varianterna) är svartbaserade. Och eftersom Percy aldrig kan ge ett litet e till sina avkommor kan de inte bli fux.

Iris däremot har Ee och skulle därför kunna få fuxavkomma om hingsten också är Ee ( som Pepper, det är från honom hon fått sitt e) eller ee.

Genom detta test blev jag även ännu säkrare på att Pepper nedärver sitt konstantskimmelanlag tillsammans med sitt anlag för fux. Det är nämligen så att anlaget för konstantskimmel (Rn) och för svart/röd är så nära varandra att de nästan alltid nedärvs från samma kromosom i paret hos föräldern och inte en från varje. Generna är kopplade.

Pepper fick en fuxfärgad son med ett fuxsto i somras och fölet är även konstantskimmel.  Genom att kolla på stamtavlor har jag fått känslan av att Peppers konstantskimmelanlag borde hänga ihop med hans fuxanlag och genom Iris test blev det ännu tydligare. Hon måste ha fått sitt e från honom och är konstantskimmel. Det vill säga att om Pepper ger sitt e till avkomman får den nästan säkert konstantskimmel med, får den hans E blir den troligen inte konstantskimmel.

 

Horse colors – Percy and Iris

I got myself a Christmas present, something that I have been thinking about for a long time: gene testing extension status of Iris and Percy.

Percy is EE and Iris is Ee.

That means that Percy can never have a red based foal, independent of which stallion she is breed to. To be chestnut (or palomino, red dun or andy other red based color) the horse needs to be ee at the extension loci. Horses with EE or Ee (the other two possibilities ) are black based.  And as Percy never can give her offspring an e, her offspring can never be red based.

Iris on the other hand is Ee and could therefore have red based foals if the sire is Ee (as Pepper who gave Iris her e) or ee.

This test also made it much more likely that Pepper inherits his roan gene together with his red gene. Those two gene are located so close together on the chromosome that they in most cases are inherited together. The genes are linked.

Pepper got a chestnut foal with a chestnut mare last Summer and the foal is also roan. By looking at pedigrees have I got a feeling that Peppers roan travels with his red gene and by testing Iris that got even more probable. She has both an e that she got from him and is roan. That means that if Pepper gives his e to his offspring it most likely also gets the roan color, and if Pepper gives his E the offspring don’t get roan.

Färgväxling

img_7871_resize

Bunny

Man märker att det börjar gå mot kallare tider (även om senaste dagarna varit varma). Sommarpälsen börjar fällas och ny päls sättas. Tydligast syns det nog på Bunny som bara blir mörkare och mörkare när den lite solblekta pälsen ersätts av ny. De röda tonerna (se bild) är det itne mycket kvar av längre.

Iris har fällt mer än vad jag är van att se så här års

img_7877_resize

Iris

och man ser tydligt hur hon påverkas av sitt konstantskimmelanlag. Annars kan det vara svårt att se på håll, men kolla både flankens virvel eller till och med övergången ner mot haserna.

 

Color shift

It is noticeable that colder weather is on it’s way (even if the latest days have been very warm). The summer coat is starting to be replaced. It might be most obvious at Bunny; her red, sun-bleached tints (see picture) starts to disappear, making her darker.

Iris has shed more than I am used to see at this time of the year and her roan really show up. It if often hard to see that she actually carries roan but in those close up pictures it is pretty clear.

img_7878_resize

Iris

Varför Whizzy är champagnefärgad

Eftersom Whizzy inte är född i Sverige behöver hon tilläggsregistreras i Sverige. Eftersom Rocky Mountain inte har någon rasförening i Sverige så registerar jag mina hos Svenska Hästavelsförbundet (SH). Det har alltid gått jättesnabbt att fixa pass och man har varit trevlig och hjälpsam. Så, jag skickade glad i hågen in Whizzys pass 30 maj efter att först ha haft ute en id-kontrollant för att konstatera att hon var hästen i passet, både utseende och chipmärkning.

image002_resize

Whizzy as a foal in Holland. Notice how much darker she is than the most recent pictures. Photo by Petra van den Berg

 

 

För någon vecka sedan fick jag ett papperssvar från SH – de ville ha in kompletterande uppgifter: Bild på hästen för att kontrollera färgen. Jag mailade dem genast och tog med bilderna i det här inlägget samt en bild från nätet på hennes farfar MX Gabriel (publicerar inte den här eftersom jag inte frågat om tillstånd för det).

Idag fick jag ett mailsvar:

7520803_orig_resize

Whizzys dad – Champagne Troubadour, a silver classic champagne that lives in Holland. Photo by Petra van den Berg

“Hej
Tack för bilderna.
Våran färgspecialist tittar på det här när hon kommer tillbaka från semestern”

Först blev jag lite less och sur, jag vill gärna ha tillbaka passet och jag var förutseende nog att inte bara skicka en bild utan ett antal för att visa på typiska champagne-egenskaper. Borde inte behövas en färgspecialist för att se det enligt mig…. Men, sedan tänkte jag att sannolikheten att de har en champagne i sina register är ganska liten. Inte konstigt om de är misstänksamma/tveksamma/okunniga då. Jag vet att det finns ett fåtal quarter eller paints med färgen i Sverige men de tillhör inte SH vad jag förstår. Och kanske är det jag som “snöat in” så på hästfärger att det är en inte helt ovanlig färg för mig. I  så fall är de säkert inte de enda som är okunniga om färgen och

image008_resize

Whizzy’s eye in Holland. It has a greenish tint as is common in young individuals. Photo by Petra van den Berg

det smarta vore ju att visa på vilka egenskaper som är så typiska för färgen:

 1. Hon kommer från en ras där färganlaget förekommer. Champagneanlaget uppkom troligen under 1800-talet i USA’s söder och finns dokumenterad hos både Saddelbredet, kallblodet American Cream och Tennesse Walking hästen sedan 1900-talets början. Två av raserna nära släktingar till Rockyn och som bidragit mycket till rasen. Förvisso är färgen
  image007_resize

  Whizzy’s eye a couple of weeks ago. The eye is still light but not as light as before and the small black dot’s are starting to come.

  inte vanlig hos Rockyn, men den finns där. Hennes pappa; Champagne Troubadour härstammar från MX Gabriel som i sin tur är efter Hersheys White Chocolate, den hingst som man vet ligger bakom nästan alla champagne-färgade individer i rasen. Hershey’s White Chocolate är, vad jag läst, gentestad för champagne-genen. (Det finns ett fåtal andra, mycket ovanligare linjer med färgen med).IMG_6692_resize

 2. Hennes pappa har fått flera avkommor som är just champagnefärgade i olika varianter. Han är dessutom gentestad och har champagnegenen (E/E, Z Ch).
 3. Hon föddes med en mörkare päls som sedan ljusnat. Annars brukar föl födas ljusa och mörkna vid första fällningen, här hos champagne är det tvärtom.
 4. Huden är inte svart utan ljust grå, titta kring ögon och mule.
  1496511_625246534180025_751031268_o_resize

  Look at those reversed dapples on Champagne Troubadour. Photo by Petra van den Berg

  Hos äldre hästar blir karakteristiskt fläckig, men av det syns inte så mycket än hos Whizzy.

 5. Ögonen hos föl är blåaktiga eller gröna för att sedan bli mörkare. De blir ofta ljusbruna i slutänden.
 6. Omvänd apelkastning är vanligt, istället för att få apelkastning med en mörk ring kring en ljusare mitt får de ofta en mörk mitt med ljusare kant. Det tog jag inte med till SH eftersom Whizzy än så länge inte visar det. Däremot gör hennes pappa det.
 7. Whizzy är gentestad Ee rn z, dvs hon är svartbaserad (ingen föräldrarna är brun så det kan hon inte vara), hon bär inte silver och inte konstantskimmel (som hennes mamma som är Ee Z Rn gör). Inte mycket kvar att välja på då hon även är härstamningskontrollerad mot sina föräldrar.

Mer info om champagnefärgen finns på: http://www.ichregistry.com/

 

Why Whizzy is a champagne colored horse

image004_resize

Whizzy in winter coat before she left Holland in April. Photo by Petra van den Berg

As Whizzy isn’t born in Sweden I am obliged to register her to. As Rocky Mountains don’t have their own registry here I use Svenska Hästavelsförbundet (SH). They have always been very fast when I ahve been getting my passports and helpful and nice to deal with. So, I sent Whizzys (dutch) passport to them after I have had a ID- controller to check that she was the horse described in the passport and that the microchip was the right one.

About a week ago I got a mail from SH that they wanted a picture of the horse to be able to determine the color. I emailed them within a day. In this post is the pictures that I sent them except for a picture of her grandsire MX Gabriel that I don’t have permit to use (so I don’t publish it here).

Today I got an email from SH:

“Hi!

Thanks for the pictures.

Our color expert is going to look at it when she returns from her vacation”

At first I got a little frustrated and angry; I want to get the passport back and had  tried to give them pictures to easily determine that she is a champagne. Not just one as requested. They shouldn’t need a color expert for that in my opinion… But then I thought again; they probably don’t have any champagne in their registry . Not that strange if they are suspicious/ lack knowledge then. I know there is a few quarters (or paints) with the color but they aren’t in SH. And maybe I am all to much into horse colors so I don’t get that it is so hard for others. Then they probably aren’t the only ones that don’t know what is special with the champagne color so I better explain that.

 1. She is from a breed where the champagne gene exist. The champagne gene probably occurred at the 19-th century in southern USA and is documented in Saddelbred, the coldblood American Creme and Tennesse Walking horses since the beginning of 1900. Two of those breeds that have contributed a lot to the Rocky Mountain horse.The color isn’t common among the Rocky, but it is there. Her father; Champagne Troubadour, sired by MX Gabriel was sired by Hershey’s White Chocolate, that stallion most known to have spread the champagne color within the breed. What I have read Hershey’s White Chocolate is gene tested positive for champagne. (There is a few other lines with champagne as well within the breed.)
 2. Her dad has more offspring with the champagne color and is gene tested to carry champagne (EE, Z, Ch)
 3. She was born dark and then got lighter. Usually foals are born lighter and get darker at the first shedding but champagnes are the other way around.
 4. The skin isn’t black but grey, look at the muzzle and around the eyes. Older horses gets a characteristic mottling but that has just started for Whizzy.
 5. The foal has blue or greenish eyes at birth that then gets darker. They often end up light brown.
 6. Reversed dappling is common. Instead of a dark ring with a lighter inside they get a dark middle with light outside. I didn’t send any pictures of that to SH as Whizzy don’t show this trait yet. But her sire does.
 7. Whizzy is gene-tested Ee rn z,; she is a black based horse (no bay as her parents isn’t), she don’t carry silver nor roan (as her mother that is Ee Z Rn). So, I say there isn’t much else to chose from.

More info about the champagnecolor: http://www.ichregistry.com/

13043372_10153588938310963_2996376471718340241_n

Whizzy when she arrived in Sweden. A very special kind of brown, like milk chocolate or cafe latte maybe?

Påverkan av champagne?

Jag bubblar, studsar omkring, lite lätt i huvudet, en extra energikick. Måste lugna ner mig, men studsar vidare med lätta steg. Kanske blivit berusad på champagne?
12787425_10153456406300382_2145827838_o 
Kan inte hålla inne med det längre (se upp, nu öppnar jag korken på flaskan); jag har lagt handpenning på en ny häst! Jag har länge haft ögonen öppna för att se vad som dyker upp och nu bestämde jag mig äntligen för att slå till.

Vad var det då som fick mig att göra slag i saken? Tja, dels fungerar det bra i tiden och andra praktiska aspekter, men främst var det att detta sto kombinerar många egenskaper jag har sökt. Och jag försökte stå emot, har letat fel, men inte ens min mycket mer kritiska exteriörnördiga, webbsidskapande, fotograferande, konstnär till vän hittade något större fel. Hon sa rent ut: KÖP!

En exteriör som tilltalar oss har hon alltså vilket är en viktig del i mitt val men det som först fick upp mina ögon för henne är att hon har en stam som jag saknar. Jag vill ha så många olika typer av Rocky som möjligt, olika stammar, höjder, temperament, gångartstyper och färger. Även om alla ska vara typiska Rockys.  Jag vill kunna visa på bredden och försöka hålla en så stor genetisk variation som möjligt i en ras som har en ganska snäv avelsbas initialt.

Så Whizzy, som hon kallas, har Maple Squirrel och Yankee linjer; de två av de fem stora hingstlinjer som jag saknar mest (ärligt talat har Percy dem men längre bak i stammen än nytillskottet). Sedan har hon ytterligare en sak jag saknat – champagnefärgen. Kan det vara den som får mig att bubbla? Jag har många av de färggener som finns i rasen (inte alla färger, men möjlighet att få dem genom korsningar mina hästar emellan). De jag saknar är black, skimmel och svartbrun. Och tills nyligen champagne. Dessutom är hon enligt sin uppfödare klok, väljer nästan enbart tölt och allmänt gullig.

Egentligen har jag haft letat efter ett sto som går att betäcka direkt och Whizzy är bara ett år. Det gör å andra sidan att Iris får en kompis. Hade jag fått några föl i år hade Iris kunnat leka med dem, men just nu är hon ensam hemma med bara mamma, pappa och en gammal tant. Just nu leker hon med pappa, men det kommer inte vara länge till och då vore det kul om hon fick ha lite kul. Så när denna sötnos dök upp fick det bli en yngre häst men som istället får vara kompis till Iris.
Nu blir det en spännande väntan tills hon kommer hem; men det tar minst en månad. Just nu står hon i Holland och går fortfarande med mamma. Men den som väntar på något gott…

To much champagne?

I bubble, jump around, is a little light headed and got extra energy. Need to calm down, but carry on with light steps. Maybe I got affected by champagne? 

Can’t keep quiet any longer (watch out for the champagne cork); I put a deposit on a new horse! I have had my eyes open for a long time to see what turns up and now I was ready to buy.

What made me take that decision? Well, it is a good time but mostly it was that this filly combines many things that I have been looking for. And I tried to resist, looked for faults but not even my much more criticizing, web-designing, photographing artist friend found and big ones. She even said: BUY!

So, she has a conformation that I like, that is an important part in my choice but what first got my eyes on her was that she has a pedigree that I miss. I want as many types of Rockys as possible, different pedigrees, heights, temperaments, gaits and colors. Even if all still needs to be typical Rockys. I want a broad range of horses in a breed that from the beginning consisted of a rather small population.

So Whizzy, as she is called has Maple Squirrel and Yankee in her pedigree, the two of the five bigger stallion lines that I don’t have (or Percy has them but father back in her pedigree). Then she has another thing that I lack – the champagne color. Is that what makes me bubble? I have many of the color genes that exist within the breed but lack dun, grey and brown. And until recently champagne. And, according to her breeder she is clever, only gaits in the field and a very sweet girl.

I have basically been looking for a mare to breed and Whizzy is only one year. On the other hand taht gives Iris a friend. If I had had some foals this year Iris could have played with them but right now she only has mum, dad and an old lady to entertain her. Dad plays pretty well but it wont last very long and I would love to let Iris grow up with a friend. So, when this sweetie turned up for sale I decided to get a younger horse but a friend to Iris.

Now I have to wait for Whizzy’s arrival, it is going to be at least a month as she still is with her mum. But, waiting for something good…