Betäckning av Iris

Iris är hemma igen efter en dryg vecka på Markebäck. Jag har jagat möjlighet att betäcka henne då jag tror att särskilt hon skulle mogna av att få ett föl. Att få tag på en hingst har däremot varit svårt, vilket jag skrev om tidigare i somras. Innan familjens semester fick jag dock nys på ett alternativ, så när vi väl kom hem satte jag igång för att se om det gick att få till. Det handlade om en ung halvblodshingst som står på semin. Sir Statham ML. Varför honom, varför ett halvblod? Jo, rockys får inte ha för mycket vita tecken vilket gjorde att det  startades ytterligare ett rasregister för töltande mountainhästar – Spotted Mountain Horse – med mer vitt än vad både rock mountain och kentucky mountain saddelhorse rasförbund tillåter. Kraven för att registreras där är en töltande häst av mountainhäst typ. Därför har jag haft ögonen öppna efter hingstar som garanterat ger skäckavkomma. Iris är homozygot för töltgen så avkomman bör töltmässigt bli likvärdig med en islänning som är fyrgångare.

Det finns painthingstar men jag har haft svårt  att hitta information om ifall de verkligen är homozygota, ofta har de flera olika skäckanlag, men det garanterar tyvärr inte en skäckavkomma. Samma sak med tinker och frågan är om det inte riskerar att bli lite för grova/för mycket hovskägg. Men, så hittade jag denna, avelsgodkända halvblodshingsten, som även är homozygot tobiano och liten för att vara ett halvblod (ca 161 cm).

Semin är inget jag provat innan och jag har lärt mig massor. Iris roade sig exempelvis med att se redo ut för seminering, men efter inseminering ändrade hon vilket ägg som växte till och släppte inte det som man beräknat skulle vara redo. Ett par gånger, tills hon plötsligt hade jättebråttom att ovulera så de fick inseminera mitt i natten. Än vet jag inte om det har fungerat, men spännande är det!

Breeding Iris

Iris is home after a week at Markebäck. I have tried to find a way to breed her as I think she would benefit from having a foal. To find a stallion hasn’t been easy, as I have been writing about earlier. Before our vacation trip did I hear about an alternative, so while we got back home did I start to se if I could get that to work. It was about a young warmblood stallion at AI.
Sir Statham ML . Why him, why a warmblood? Rockys can’t have too much white and because of that was a register started for gaited horses with mountain horse origin –
Spotted Mountain Horse – for those horses with more white than RMHA and KMSHA allows.. Therefore did I keep my eyes open to try to find stallions that could guarantee spots.  As Iris is homozygous for the gait gene would the foal would be comparable to a four gaited Icelandic.

There is paint stallions, but I have had trouble to find homozygous ones, they often have more than one pattern gene, but that don’t guarantee a spotted foal. The same thing goes for gypsy cobs, but they often seems to heavy as well. So, then I heard about this warmblood stallion that is homozygote tobiano and not very big to be a warmblood (161cm).

I hadn’t tried AI before and I have learned a lot. For example did Iris amuse herself by seem to be ready for insemination, but after insemination she changed her mind and didn’t release that egg, but started to grow another. Twice, until she got it growing really fast and have to be inseminated in the middle of the night. I still don’t know if it worked, but it is exciting!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.