Föl 2020

Till nästa år hoppas vi på föl igen! Tre av mina ston är betäcka och konstaterat dräktiga med Pepper: Bunny, Honey och Whizzy.  Går allt som det ska blir det fölningar i  slutet av april, maj och kanske ända in i juni. Sedan har vi Iris också, men hon är ännu inte konstaterat dräktig. Spännande är det i alla fall. Whizzy är inte certifierad ännu, jag har haft ont om tid att träna hästar och i och med att RMHA släppt på sina regler och medger registrering när föräldrarna är certifierade även om det sker efter betäckningen så är planen att certifiera henne innan hon fölar.

Färgmöjligheterna blir många, det är stor sannolikhet att något föl blir konstantskimmel, men det finns även möjlighet till champagne (både golden och classic är möjliga), silversvart, skimmel, svart och fux. Förutom en möjlig tobianoskäck som kan bli både gulbrun, brun eller svart och med eller utan konstantskimmel om Iris är dräktig.

Är du intresserad av något av fölen kan det redan nu vara dags att höra av sig, då jag de senaste åren fått fler förfrågningar på föl än vad jag haft att sälja. Därmed finns även lite av en väntelista om de som hört av sig tidigare fortfarande är intresserade.

We are expecting foals next year too! Three of my mares are covered and confirmed in foal with Pepper: Bunny, Honey and Whizzy.  If everything goes well is the first foaling in the end of April, followed by foals in May and maybe June. Then there is Iris, but I still don’t know if she is pregnant. Whizzy isn’t certified yet,. But as RMHA has changed their policy is it now possible to register foals even if parents are certified after breeding. I just haven’t had much time to train horses and with this rule change did I relax a little and plan to start to work Whizzy soon again and have her certified before foaling.

The color possibilities next year are many, there is a big chance for roan, but also champagne (both golden and classic is possible), silver black, grey, black and chestnut. Except for that tobiano that can be black, bay or buckskin with or without roan if Iris is pregnant.

If you are interested in any of the foals, don’t hesitate to contact me. I have had more inquiries about foals than I have had foals the last years so there is a bit of a waiting list if people are still interested.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.