Att göra alla hästar glada

För att göra hästarna nöjda finns det många olika saker man kan göra, motion och omhändertagande är så klart del i det hela, men jag skulle vilja påstå att deras sällskap och hage spelar stor del i det hela. Trots allt tillbringar mina hästar största delen av sitt liv med sina artfränder och att då få dem att trivas med sina kompisar anser jag viktigt. Däremot är det SVÅRT.

Inte för att de flesta av mina hästar inte trivs bra ihop, men för att det är så många aspektera att ta hänsyn till. Dels ska det bli bra balans mellan lösdrifterna och lagom antal hästar där (vintertid i alla fall). Sedan ska hingstarna inte gå ihop, och jag vill bara att de går med ston de har betäckt (eller föl/åringar). Men inte själva.  Med tre lösdrifter är det redan här ett bekymmer.

Sedan vill jag ha fölen/unghästarna tillsammans så de kan leka. Och innan avvänjning ska de gå med sina mammor, efter avvänjningen gäller det motsatta. Så borde foderbehov och hänsyn tas till vilka som trivs extra bra ihop tas och fölen bör ha minst en vuxen hos sig… Och tja, någonstans här börjar det bli riktigt knivigt… Som tur är känner mina hästarna varandra så flyttar mellan hagar blir generellt odramatiska. Nu trodde jag att jag hade fått ihop en bra fördelning, men så började Pepper visa att han inte var nöjd med att vara barnvakt så nu fick jag splitta på fölen och istället ta in ett par ston till Pepper.

Så nu går pepper med Honey, Rose, Lakrits och Chili. Percy, Bunny, Alba och Yakira delar hage och så Iris, Footy och Calinka. Men snart lär det ändras igen. Fölen kommer flytta under våren, Whizzy komma tillbaks för fölning, Percy ska få komma iväg och jobba…

Chili, Lakrits, Alba & Yakira

Hoppas nu att det blir lugnt. Enda till fölningstider åtminstone – då brukar ju det fölande stoet ha preferenser om sällskap…Nåja, till dess är det långt och mycket kan ha hunnit hända, kanske är flera redan ute på bete då.

To make the horses happy

To make all horses happy is there a lot that can be done, work and care is of course parts in it, but I would say that friends and pasture plays a big role in it. At least my horses spend most of their lives with their equine friends and to make that a great place is important to me. But not easy.

Not that most of my horses don’t go well together, but there is so many things to consider. I need to get a good balance between the sheds with a good amount in each (during winter at least). The stallions can’t be in the same pasture and I only want them to be with mares that they have covered (or youngsters). But not alone. With three shed can just this be problematic to achieve.

Then I want the youngsters to be together, to be able to play. Before the weaning they should be with their dame, after the opposite. The should feeding needs (some needs more, others less) and which horses that prefers to be together be taken in consideration as well as that the young ones needs at least one grown up… And here starts the real challenges… Luckily does my horse knows each other well and moving between pastures is often undramatic. Now I thought I had a good balance, but pepper started to complain about being the babysitter so I had to do some changes.

So now is it Pepper, Honey, Rose, Chili and Lakrits in one shed. Percy, Bunny, Alba and Yakira in another. Iris, Footy and Calinka in the third. And change is to come… Foals moving during the spring, new ones being born, Whizzy getting back for foaling, Percy getting away to work…

Just hope that it can stay close to this for some time – but it won’t be longer than foaling time I guess – then has the mothers to be often special requirements about company…

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.