Pink ride in October

Jag brukar gilla att se tillbaka på året som gått – ofta har det hänt mer än man kommer ihåg… Önskar att det hunnits med mera hästaktiviteter, men det har ju varit fullt med annat.

 • Fyra föl födda här i år – flest någonsin. Dessutom såldes de som skulle säljas lätt. Jättekul att efterfrågan verkar öka för varje år som går, både på föl och betäckningar!
 • Ytterligare tre föl efter Pepper hos andra ägare.
 • Sex utomstående ston betäckta med Pepper och tre egna, även det nytt bästa resultat.
 • Tre olika idéer om betäckning på Iris innan hon var dräktig. (Danmarksresan som Iris vägrade, insemineringen med halvblodet som inte tog ocgh så sist betäckningen hemma med min nya hingst).
 • Inköp av en ny hingst – Footy.
 • Mer staket för sommarhagar förberett och vallar anlagda inför höskörd nästa år. Nu hoppas jag kunna vara självförsörjande på

  September 2019, Lightfoot in The Wind, my new stallion

  grovfoder.

Annat som hänt, men som inte gäller hästarna:

 • Garagebygge, ännu inte helt klart, så det fortsätter nästa år.
 • Gräsmatta på andra delen av trädgården, häck och lite växter planterade.
 • Trädkoja till barnen. Inte heller den helt klart, eller kojan är klar, men nu håller vi på och hissar upp den.
 • Sandlåda byggd.
 • Ytterligare ett valv i trädgården, en ros ska få klättra på den med tiden.
 • Kurs om jordkällare så gissa om jag är sugen på att börja med våran.
 • Isac började mellanstadiet och David förskoleklass.

2019

I like to look back at what has happend during the year, often I get amazed about how much that acctually has happened… This year I wished that it had been more horse realted activites, but it has been much other things.Ullekalvs Rosalba

 • Four foals born here – more than ever.The ones that were supposed to sell also sold quickly. So fun that the demand seems to go up each year for for breedings and foals!
 • Three more foals were born sired by Pepper at other owners place.
 • Six outside mares were breed by Pepper and three of my own.
 • It took three different plans to finally get Iris pregnant. (Trying to go to Denmark, AI with a warmblood stallion and finally breeding by my own, new stallion at home).
 • Buying a new stallion – Footy.
 • More fences prepared for Summer pastures prepared and grass fields so we hopefully are self sufficient on hay next year.

Ullekalvs YakiraOther things that have happend, but not horse related:

 • The garage, not totally finished yet, so we continues next year.
 • Grass on the second part of the garden – now it is grass all over. I also got a hedge down and some other plants.
 • A tree house for the kids, not totally ready either, but we get there.
 • A sandbox for the kids to play.
 • One more arch in the garden where I plan to have a rose to climb.
 • A course in caring about your root celler really made me want to start to fix our old one.
 • Isac got to the age where they change school and get a new class and David begun precschool class.