Shaktning

 Jag och Isac var med och tittade på/försökte hjälpa till när det shaktades för lösdriften. När vi stod där bestämde vi att svänga 180 grader på huset. Egentligen rekommenderas inte det av Länsstyrelsen, men det ligger en liten kulle precis innan så man känner inte vinden från nord medan vi (redan dagen därpå) kände hur mycket den kändes när den kom från sydöst. I och med detta blir Peppers hage ännu större och jag kan gå igenom den för att komma ut ur området och slipper stängsla in vägen. Ju färre staket, desto bättre. Plintarna placerades ut och så fylldes det upp omkring dem. Dessutom har en stor hög med gammalt skräp eldats upp och jag har hunnit börja plocka en del skräp. Som extra bonus grusades hela vändplanen (den blev sönderkörd av allt jobb), några träd togs ner och ett litet dike grävdes för att få vattnet att rinna av. Bara att börja bygga!
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.