Microchip

Idag vart det då äntligen chipmärkning av hästarna. Pepper var ko lung inne på stallgången, men Percy tyckte att det var jobbigt att vänta i boxen. Andra dagar har det varit tvärtom… De skötte sig i alla fall bra och jag tror chipmärkaren blev imponerad av Peppers lugn. Nu har jag ordnat färdigt med papprena – bara att passera brevlådan imorgon. Hoppas bara allt blivit rätt ifyllt – kändes inte som om något av alterantiven riktigt stämde med min situation…och om jag inte fyllt i rätt får jag betala extra för det. Jag måste även skicka med registreringspapperena från USA och på internet står det att de kommer att arkivera dem. Absoulut inte emailade jag dem för att säga – de är väldigt viktiga inom rasen. För säkerhetsskull har jag skickat med ett medelande som säger det samma. Hoppas bara att det nu fungerar!

Själv blev jag mest imponerad över att Percy utan minsta tvekan följde med över bron för fotografering. Minst nöjd är jag med att jag inte hann rida Calinka – förhoppningsvis går det imorgon.

Today the horses finally got their microchips (they have to have them to get passport that is forced by law). Pepper was super cool in the stable while Percy couldn’t relax in her stall. Other day it has been the contrary… Both did fine and I think the “microchiper” was impressed by Peppers calm attitude. Now I have filled in all the papers and just need to post the envelope. I just hope that everything is filled in right (otherwise they’ll charge me extra). No situation really seemed to fit my situation. They also need the registration papers – in the website it says that they will archive them. I emailed them to tell that is not an option with the RMHA papers – I need them! I have also attached a not with the documents stating the same. Just hoping for the best right now.

Today, I was most impressed with Percy that without any hesitation walked straight across the bridge to the castle to have her photograph taken. I am least impressed with that I didn’t manage to ride Calinka. Hopefully that is going to be possible tomorrow.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.