Bete

Det är så härligt att se hästarna beta! Det går åt mycket mindre hö, även om jag knappt ser att gräset växer, men tydligen är det så. Pepper har så vacker utsikt från sin hage dessutom. En gammal sjö (som en gång var mycket större) där det varit rejält livat då svanar och gäss flaxat och kraxat vilt. (Maken sa att alla hästar ställde sig så långt bort från sjön som möjligt en dag när han var förbi).
Gårdagensjobb: Pepper på promenad med ryttare – tränade på öppna. Första gången i delvis dagsljus en vardag detta år!
I love to watch the horses graze! Even if I hardly see any grass the horses consume much less hay so I guess that they find something. Pepper has such a beautiful view from his pasture. An old lake (that once was much bigger) with a lot of swans an gees that has been rather loud lately. (My husband said that all horses went as far away from the lake as possible one day when he passed by.)
Yesterdays work: Pepper walking with rider, training shoulder in. First time partly in dayligth during the weekend this year!
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.