Peppers stamtavlaFörst av allt, det är inte för att klaga på någon som jag skriver det här utan mer för att jag till viss del tycker att det är komiskt, till viss del för att klarlägga.

RMHA’s pedigree database har uppdaterats och jag gillar den nya varianten. Men, nu har Pepper fått en ny släkttavla. Eftersom RMHA inte har funnit i så många år förstår jag problemet med att få korrekt information ett par generationer bak i leden och att det kan finnas motstridiga uppgifter. Så visst blev jag förvånad när Peppers stam var ändrad på farfars sida, men det kan jag möjigen förstå om exempelvis nya uppgifter framkommit.
Det komiska i det hela är snarast att Peppers farfar nu är född efter hans far. Det hade jag inte förväntat mig. Att hingstar kan bli fäder efter sin död visste jag om – men att de kan bli det även flera år och ett par generationer för sin egen födelse – det var för mig en nyhet.Nedan bilder på de motstridiga uppgifterna. Och, nu ska RMHA ha blivit informerade om det hela – jag kontaktade Peppers tidigare ägare och de tog kontakt med föreningen.
First of all, it is no to complain that I write this, it is mostly because I found it entertining and partly to clarify.
RMHA’s pedigree database was recently updated and I like the new version. But, Pepper got a new pedigree. As RMHA hasn’t existed for very many years I understand that it might me hard to get correct information a few generations away and that contradictory facts sometimes exists. So, I was surprise when Peppers pedigree was changed at his grand sires side, but I can understand it if new facts has been found.
The comical part about it is that Peppers grand sire is born after his fathers birthday.I hadn’t expected that.That stallions could sire foals after their death was something that I knew about – but that they also could be fathers before themselves or there sire was born was news to me.
Se photos of the contradictory facts. And, now RMHA is informed about this as well; I contacted Peppers previous owners and the contacted the association.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.