RMHA

RMHA – Rocky Mountain Horse Association, klubben för Rocky Mountain hästar. Föreningen grundades 1986 och under de första 10 åren var Rea Swan ordförande och drivande i många frågor.
Första åren gjordes många inspektioner för att hitta hästar som platsade i registren då rasen var på utdöende.  Nu är registren stängda för hästar som inte har godkända föräldrar, däremot förekommer en hel del “grade mares”. Detta är ston som tagits in då de har de sökta egenskaperna, men där man kanske saknar tillförlitlig information om stamtavlan eller där stamtavlan inte leder tillbaka till Rocky Mountain häst blod. Dessa ston får användas i avel men de får inte delta i RMHA shower och deras eventuella hingstföl måste kasteras medan stona får användas vidare i aveln.
Det finns en “president” i föreningen, som liksom övriga av styrelsens medlemmar väljs av föreningens medlemmar. Sedan finns även olika utskott för bland annat show, genetik och historia. När det är val får alla röstberättigade medlemmar hem ett röstkuvert och en presentation av kandidater för olik poster. Det finns  två olika individer att välja mellan. HUr allt detta går till är ävne det regelrat i Bylaws.
Bylaws
Det som reglerar rasen är deras Bylaws. Här står hur hästarna ska se ut, röra sig, uppföra sig, vad som är tillåtet på tävlingar och regler för medlemmar och hur föreningen styrs. Dessa, samt mera detaljerad infrmation kring shower, registering etc kan hämtas från hemsidan.
Stamtavla på nätet
Alla hästar går att söka fram i registert “pedigree database” som nås från RMHA’s hemsida. Uppdateringen av sidan har varit lite blandad, så unga hästar finns inte alltid med, liksom uppdaterad information om certifiering, kastereing etc. Men, sedan databasen gjordes om verkar man ha kommit ifatt mer med infromationen. Ibland förekommer även fel, tex fick Pepper fel stam till viss del tills det anmäldes. Jag har även sett flera ägare säga att deras hästar inte har den färgen som de är registrerade med. Exempelvis visas Percys farfar Choco Dock Junior på internet sidor över hästfärger som silver gulbrun, men är registerad som gulbrun… Generellt är det dock bra möjlighet att söka fram mycket information om olika hästar, avkommor och annat.

Mera information
På RMHA’s hemsida finns mycket fakta, både register över uppfödare, showresultat och stamtavle databasen, men också artiklar om rasens bakgrund, genetik och show regler, bylaws och annan intressant och läsvärd information om man är intresserad av rasen. Flera av dessa dokument är pdf:er på 50-100 sidor. Dessutom finns de formulär som behövs vid registering av häst, certifiering, anmälan till tävlingar etc.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.