Många Mountainhästs register

När jag först kom i kontakt med Rocky Mountainhästen visste jag inte att det fanns flera, liknande raser/föreningar. När jag lärde mig lite mer blev det en väldig röra. Många saluhästar och hingstar till avel beskrivs exempelvis som dubbel eller trippelregisterade. Vad betyder det? Vad är skillnaden? Och framför allt varför? Här tänkte jag försöka förklar det så som jag har uppfattat det. Därmed kan jag inte garantera att det stämmer helt till punkt och pricka. Information kommer huvudsakligen från de respektive rasföreningarnas hemsidor och annan fakta som jag hittat på internet.
Rocky Mountain hästen och dess rasförening RMHA har jag redan berättat om tidigare  och det är också den äldsta föreningen, grundad 1986. Som jag tidigare nämnt  är rasen mycket äldre än så, men det var först 1986 som man började registera hästar och försöka samla ihop de djur som fanns kvar. Enligt vissa är Rocky Mountain den enda som är en ras – de andra är föreningar eller register för hästar; de ska alltså inte ha uppnått rasstandard ännu.  Hur det ligger till med den saken vågar jag däremot inte uttala mig om. Det finns även skillnader hur föreningarna är registerade som handlar om ifall de får tjäna pengar eller inte och om de ägs av någon eller tillhör medlemmarna.
Personligen upplever jag det som om många krav om certifiering, DNA typning etc är ganska lika mellan KMSHA, SMHA och RMHA, men vissa mindre skillnader finns. Samma sak tycker jag det verkar vara med shower, poäng för “trail riding” och andra aktiviteter, i alla fall verkar det ofta finas något motsvarade för de olika föreningarna. Självklart med mindre skillnader i tillåten utrustning, hovlängd etc. Fortfarande verkar det även finnas många oregisterade hästar och nu har  KMSHA, SMHA och RMHA stängt sina stamböcker.

Kentucky Mountain Saddle Horse (KMSHA)

Föreningen grundades 1989, i vad jag förstår, en protest mot RMHA, främst för att hästar under 14.2 hands inte fick registreras. Idag finns, enligt rasens hemsida över 18 000 Kentucky Mountain hästar. Det finns ett A och ett B register där A registret har samma lägsta mankhöjdkrav som RMHA (14.2H)  men ingen övre gräns. B registret är för hästar från 11-14.1 H. För Kentucky Mountain hästen gäller samma färgkrav som för Rocky Mountain hästen, dvs “enfärgade” och inte helvita ansikten eller vit över has eller framknä.  
KMSHA har lite generösare regler när det gäller show, har får hävstängerna på stångbetten vara lite längre liksom hovarna. Det finns även klasser för hästar som lyfter benen högre än RMHA hästar – park klassen.

Spotted Mountain Horse (SMHA)

Denna förening är tätt sammankopplad med KMSHA och ligger som en underförening till denna. Detta är registret för alla former av Mountainhästar som har mer vitt än KMSHA och RMHA tillåter och har samma mankhöjdskrav som KMSHA. Här finns alltså skäckar: tobiano, overo och kombinationen av dem – tovero. Även sabinofärgade individer är välkomna och vissa är nästan vita. Rykten har sagt mig att fläckarna inte är ursprungliga för Mountainhästarna utan kommer från den nära släktingen Tennesse Walking Horse. Sanning eller ej kan jag inte avgöra – jag har inte satt mig in tillräckligt i ämnet.

United Mountain Horse (UMH)
En förening som har försöker sammanföra de olika mountainhästarna under ett tak för gemensamma shower och reklam för alla raserna. Bildades 2000.

American Gaited Mountain Horse (AGMH)
Här får hästar från övriga Mountainhäst föreningar vara med och deras meriter kan sammanställas på en plats. Grundat 2005 i ett försök att sammanföra de olika varianterna. Verkar till stor del vara en del av UMH.

Mountain Pleasure Horse (MPHA)
Verkar vara ytterligare en förening där hästar som är KMHSA eller RMHA kan registreras. Dessutom finns shower och andra aktivteter för medlemmar.

International Champagne Horse register (ICHR)

De indivier inom Rocky Mountain som är champagnefärgade har jag någon gång sett som registerade i registret för hästar av just denna färg. Säkert den förening som minst antal Mountainhästar är medlemmar i. Detta är alltså ett register där alla hästar kan registreras som har den korrekta färgen – champagne. Inga andra egenskaper krävs. Grundad 2000.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.