Vad gör Footys stam speciell?

När man startade rasföreningen för rockyn 1986 kom en hingst att bli den dominerande, den vars stam man helst ville att hästarna skulle ha i sin stamtavla för att klassas in som rockys. Den hingsten var Tobe (född 1942). Bara fem av Tobes söner kom att registreras i det nya rasförbundet (RMHA). I dagsläget lever ingen av hans avkommor och få av hans barnbarn.

En av dessa barnbarn är Footy. Han är son till en av dessa fem hingstar: Sewell’s Sam. För att se hur ovanlig Footy är sökte jag i RMHAs databas efter hingstar med samma far för att se hur många som fortfarande verkade vara aktiva i aveln. Jag hittade två stycken – Cedar Hill Sam (född 1997) och Sam I Am (född 1998). Båda hade en avkommor från 2018. Jag tittade inte tidigare än till hingstar som var födda före 1991, äldre än så tänkte jag att det inte var så troligt att de fortfarande var verksamma i aveln.

Yankee Traveller, Kentucky 2011

När jag börjat kolla var det intressant att se hur det var med övriga Tobe söner. Sam Clemon’s  Tim hittade jag ingen son som fått föl på minst tio år. Yankee hade två söner Yankee’s Traveller (född 2002) och Yankee’s Rising Star (född 1993). Maple Squirrel har tre söner Squirrels Pet (född 1999), Classic Squirrel (född 1996) och Squirrel Too (född 1997) som fortfarande verkar vara i avel. En av dem, Classic Squirrel , var den hingst jag försökte få Honey dräktig med innan hon kom till Sverige.

Tre av dessa barnbarn till Tobe träffade jag i USA 2011 – Cedar Hill Sam, Yankee Traveller och Spanish Sundown. Särskilt Cedar Hill Sam imponerade på mig, han och husse verkade ha ett väldigt speciellt band och det fanns en utstrålning kring den killen. Spanish Sundown var inte dum han heller, men kanske hade jag bara ögon för Pepper när jag var hos Rea Swan som äger Spanish Sundown och jag köpte Pepper ifrån. Yankee Traveller gick i en hage och var mest blöt så honom såg jag aldrig på så nära håll.

Dessa fem hingstar har präglat rasen hårt och nästintill varje idag levande rocky har minst en av dem i sin stam. Vissa har alla fem, som min Percy. Men, nu börjar många ha dessa hingstar i fjärde, femte led. Ett sätt att komma närmare ursprunget igen är därför att, så länge det är möjligt, åter använda hingstar med en stam så nära grundarens. Jag har tittat på inavelssiffror mellan mina ston och Footy och de har inte sett särskilt höga ut, mer om det i ett eget inlägg senare.

Spanish Sundown, Kentucky 2011

Kilburn’s Chocolate Sundown är den av de fem som har flest registrerade avkommor och han har också flest som fortfarande verkar vara aktiva i aveln. Fyra av hans avkommor har fått minst ett föl registrerat i RMHA de senaste sex åren. Sundown’s Diamond Rio (född 1998, Last of the Mohicans (född 1998), Sundown’s black Shadow (född 1996), Spanish Sundown (född 1996).

What makes Footy’s pedigree special?

When  the breed association for the rocky was started in 1986 one stallion was the dominant one, the one that had the pedigree that horses in the society nearly have to had to be accepted in the books. That stallion was Tobe (born 1942). Only five of Tobe’s sons were registered in the new association (RMHA). Today none of Tobes descendants live and few of his grandchildren.

Footy is one of those grandchildren. He is by Sewell’s Sam. Just to see how rare he was did I look into RMHAs pedigree database after stallions from Sewell’s Sam that seemed to still be breeding. I found two – Cedar Hill Sam (born 1997) and Sam I Am (born 1998). Both had an offspring registered form 2018. I didn’t look at stallions that was born before 1992 as I thought that it wasn’t very likely that they still breed.

When I already had started did I also look into the other of the five sons of Tobe. Sam Clemon’s Tim had no sons at all that had offspring in about ten years. Yankee had two sons (Yankee’s Traveller born 2002 and Yankee’s Rising Star born 1993). Maple Squirrel has three sons Squirrels Pet (born 1999), Classic Squirrel (born 1996) and Squirrel Too (born 1997). One of them, Classic Squirrel is the stallion that I tried to get Honey in foal with before she came to Sweden.

Cedar Hill Sam, Kentucky 2011

Kilburn’s Chocolate Sundown is the one of the five that has most registered offspring and he also has most offspring that still is breeding. Four of his sons has at least one registered offspring in RMHA the last six years. Sundown’s Diamond Rio (born 1998, Last of the Mohicans (born 1998), Sundown’s black Shadow (born 1996), Spanish Sundown (born 1996).

I met three of those grandsons to Tobe when I went to US 2011 – Cedar Hill Sam, Yankee Traveller and Spanish Sundown. Especially Cedar Hill Sam stood out in my eyes, he and his owner had such a special bond. Spanish Sundown wasn’t that bad either, but I had my eyes more fixed on Pepper, that I later bought when I visited Rea Swan. Yankee Traveler was in a pasture and I never saw him close up.

Those five stallions has been marking the breed a lot and nearly all living rockies today have at least one of them in their pedigree. Some, as my Percy, has all five. But, it seems as the time pass by Tobe gets further and further back in the pedigree, five, six generations away. One way to add some older foundation blood is therefore to use those old stallions. I looked for inbreeding scores before buying Footy and they don’t become very high just because he has old bloodlines. But more about that in another post.

The International – filmer

Det fortsätter att vara fullt upp här, men med lite tur ska jag hinna fixa lite kommande veckor då mannen kommer vara iväg med jobbet en hel del. Då kan jag helt enkelt inte vara iväg på kvällarna, så förhoppningsvis kan jag skriva och fixa lite här.

Jag hoppas även kunna titta på alla filmer som lagts upp från årets största Rockytävling som precis avslutats. The International på Kentucky Horse Park. Jag har sett korta bitar med både traditionella gångartstävlingar, men även pole bending, körning och hoppning. Vill man lära sig mer om rasen är det en ypperlig möjlighet!

 

 

Movies

 

 

It continues to be a lot to do here, but with some luck I hope to fix some things the following weeks as my husband is away a lot with work and then isn’t it possible for me to do things outside the house.

I also hope that I can watch all movies from the biggest Rocky event of the Year – the International at Kentucky horse Park. So far have I only seen seconds of driving, pole bending, jumping and the traditional gait competitions. I am so happy that those movies is there! A good chance to learn more about the breed!

Artikel om clinicen i Rocky Mountain Beat

Tara skrev en artikel om clinicen här för några veckor sedan i The Rocky Beat. Här finns den att läsa.

 

Tara wrote an article about the clinic that was held here recently. Here it is.

Boktips för gångartshästar

Under clinicen med Tara kom vi att prata mycket om alla olika “extra” gångarter som finns. I Sverige är vi inte särskilt vana vid foxtrot, flat walk, stepping pace etc, så det fanns många frågor omkring. Tara tipsade då om denna bok :Easy Gaited Horse  av Lee Ziegler. Den finns bland annat på Bokus  och Adlibris

During the clinic we talked about all “extra” gaits there is. In Sweden we aren’t very used to foxtrot, flat walk, stepping pace etc so many wanted to know more about it. Tara said that she liked the book Easy Gaited Horse by Lee Ziegler to figure it out.

Examiners clinic

Jessica and Tara with Blues.

Så var två intensiva dagar till ända! I tisdags började deltagarna strömmatill. Första mountainhäst -träffen i Sverige och andra gången det hölls en utbildning för att bli examinator för RMHA i Europa.

 

Från början var det ju inte alls tänkt att bli så här, det byggdes liksom på med tiden. Så, lokalerna var inte helt optimala är nog det minsta man kan säga. De flesta fick sitta på golvet, men vi fick plats ochkom aldrig att gå ut till ladan där det var bättre plats men kallare.

Första dagen började vid 14 och vi kom bara att presentera oss för varandra. Längre än så hade vi inte kommit när kursledare Tara och hennes

 

dotter Savanna kom framåt kvällen. Då blev det mer prat om gångarter och vi avslutade med att Jessica fick tips gällande sin Rocky valack Blues.

Nice and cosy I hope! At times we were more than the double amount of people in this place.

Onsdagen började med att ytterligare några anslöt sig och en film med olika exempel på gångarter och diskussioner om hur man bedömer dess som Tara gjort. Det blev material att läsa och ett prov för de som ville bli examinatorer. Och massor av prat. Alla sju klarade sig. Nu måste vi bara skicka in våran ansökan och bli godkända av styrelsen. Tre från Sverige, två i Danmark, en i Norge och en i Holland.

Vi tittade på hästar att certifiera och godkände Ullekalvs Anthea. (Första rockyn född i Sverige).

Jag vet att jag hade jättekul och hoppas det gäller för övriga deltagare. Jag tror det var jättebra för mountainhästar i skandinavien att vi fick chansen att ses. Flera hade jag bara prata med via internet tidigare. Nu börjar jag äntligen komma ikapp med allt som behövde tas omhand om efter kursen. Till och med det här blogginlägget.

Examiners clinic

Two intense day are over! The participants began to arrive Tuesday. The first  mountain horse meeting in Sweden and the second time RMHA held a the second examiners clinic that was held in Europe.

 

Ullekalvs Anthea and her owner Sylvia.

 This wasn’t really my plan, but it got this big. So, the facility wasn’t perfect for this many people. Most had to sit on the floor for our theory as when never got to the barn that had more space but was colder.

The first day started at 14 and we didn’t get any further than presenting our selves, how we got into mountain horses etc before Tara and her daughter Savanna arrived. We talked more about gaited horses, differences in gait and so much more! The day finished with Tara giving Jessica some tips for her Rocky gelding Blues.

Tara trying Ullekalvs Embla

Tara trying Ullekalvs Embla

Wednesday started with  some more people arriving and a movie that Tara had prepared. We got reading material and a test for those that wanted to be examiners. And a lot of talking. All seven passed the test. Now we only have to send in our application and be approved by the board.Three new examiners in Sweden, two in Denmark, on in Norway and one in Netherlands.

 

We also looked at horses and certified Ullekalvs Anthea. (First rocky born in Sweden).

I know I had a great time and hope everyone else had as well. I think it was very, very good that we got to learn to know each other better, meeting people you only spoke to at the internet before. I think that is important for the future of the scandinavian mountain horses. Now I start to get back to normal routines – even got this blog post up.

 

 

 

 

 

 

Tara trying FHR Belles Wild Flower to give me some tips on her training.