Hovvård & Percy ändras

Calinka was happy when Percy joined me back to the others.

Percy when I arrived after her alarm – not really giving birth…
Percy ringde förvånande inte upp mig i natt via birth alarmet – men däremot på morgonen. Jag åkte upp och hittade en helt oberörd häst. Men – Calinka var den som mötte mig först – gnäggandes efter sällskap. Percy var långt från de andra, själv. Hon som brukar vara beroende av sällskap. Något håller på att ändras. Hennes mage har också sjunkit och juvret ökat något mer i storlek. Därför bytte även hästarna hagar idag – bättre att Calinka och Percy har tillgång till den stora ligghallen även om jag tror att det är ett tag kvar.
Idag var hovslagaren på besök och alla utom Percy fick fötterna fixade (hennes var fina ändå). Till och med Tea fick en översyn, både för att vänja sig och för att ta bort yttersta biten på hovarna som blivit något spetsiga.

Hoof care & Percy is changing.
Pepper and Tea sleeping and Bunny grazing – seems as they get along more and more.
Surprisingly Percy didn’t call me up with the birth alarm this night – but in the morning. I visited and found a horse grazing. But – Calinka was the one to meet me first – calling out for company. Percy was on her own, alone. She that usually rely on company. Something is changing. Her stomach have changed shape the last days as well. Therefore the horses switched pastures today – it is better is Calinka and Percy have access to the big shelter. Even if I think there is some more time left.
The farrier came to visit and all except Percy got their feet fixed (hers was ok anyway). Even Tea got a quick fix, both to get used to it and to get rid of the front part of the toe as it had become a little sharp.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.